TOPLAMDA 2,5 MİLYON TL’LİK ÖDÜL

Festival kapsamındakategori türüne ve kategori seviyelerine göre 10.000 TL ile 100.000 TL arasında değişen başarı ödülleri verilecek. 

Ayrıca yine festival kapsamında, gerekli şartları sağlayan çalışmalara da prototip üretiminde kullanılmak üzere 3.000’er TL nakdi destek verileceği belirtildi. 

4 ANA KATOGORİDE YAPILACAK

Festivale başvuruların, https://ttfest.org/ web adresinden yapılacağı kaydedildi. Festivalde ise ‘İnsansız Hava Araçları Kategorisi’, ‘İnsansız Kara Araçları Kategorisi’, ‘İnsansız Deniz Araçları Kategorisi’ ve ‘Serbest Kategori’ olmak üzere 4 ana kategorinin yer aldığı belirtildi. 
Festivale başvuruların ise 15 Ocak 2024 tarihinde başladığı, başvuru için son tarih 29 Şubat 2024 olduğu kaydedildi. 

Trabzon’da bu yıl ilk defa düzenlenecek festivalin tanıtımı ile ilgili bugün Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde bir basın toplantısı düzenlendi.
 Basın toplantısında konuşan Dernek Başkanı Aydın Birincioğlu, “Bugün burada Trabzon Teknoloji Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenecek, kısa adı TTFEST olan Trabzon Teknoloji Festivalinin tanıtımı için toplanmış bulunmaktayız.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜN

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 12. Kalkınma Planının amaçları doğrultusunda planladığımız festivalde; bilgi üretmeye yönelik sorgulama, araştırma, öğrenme, geliştirme istek ve düşünce sistematiğini tüm düzeylerde yaygınlaştıran, katma değeri yüksek ürün ve hizmet geliştirme kapasitesini artıran, toplumsal zorluklara çözüm üreten, ikiz dönüşümü destekleyen, insan odaklı, çevik, işbirliğine dayalı, etkin işleyen bir bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemi oluşturulmasına katkı sunmak amaçlanmaktadır. 

YERELDE HERKESE ULAŞMAK

Festivalin özel amacı ise; yerelde herkese ulaşmak ve herkesin katılımını sağlamak, festival kapsamında kırsal nüfusun kent ile bütünleşmesini sağlamak, kırsal alanda yaşayan ve eğitim alan dezavantajlı kesime bilimsel etkinliklere katılma konusunda fırsat eşitliği sağlamak, diğer illeri teşvik etmek (yaygınlaştırmak), özel gereksinimli bireylerin bilimsel etkinliklere ve topluma aktif katılımını etkileşimli uygulamalarla desteklemeyi ve yaygınlaştırmayı sağlamak olarak belirlenmiştir” dedi. 

Festivale başvurular https://ttfest.org/ web adresimizden;
• İnsansız Hava Araçları Kategorisi,
• İnsansız Kara Araçları Kategorisi,
• İnsansız Deniz Araçları Kategorisi ve
• Serbest Kategori olmak üzere 4 ana kategoride alınmaktadır.
İlimizin önde gelen birçok kamu/özel kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen TTFEST’in planlanmasında birçok akademisyen görev almıştır ve uygulanma sürecinde de görev almaya devam edecektir.

Trabzon’da o kurumda 350 kişi işten çıkarılacak! Trabzon’da o kurumda 350 kişi işten çıkarılacak!

Festival kapsamında toplam 2.5 Milyon TL ödül ve nakdi destek verilmesi öngörülmektedir. Kategori türüne ve kategori seviyelerine göre 10.000 TL ile 100.000 TL arasında değişen başarı ödüllerinin yanı sıra gerekli şartları sağlayan çalışmalara da prototip üretiminde kullanılmak üzere 3.000’er TL nakdi destek verilecektir.

İŞTE ÖDÜLLER

09fea787-bcde-4a26-8b50-eb830673ac05

Festivale başvurular 15 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, başvuru için son tarih 29 Şubat 2024’tür. 

Detaylı bilgi ve teknik şartnameler için TTFEST resmî web sayfası olan https://ttfest.org/ adresi ziyarete açılmıştır. Ayrıca festival kategorileri ve ayrıntılı ödül tablosu sizlere dağıtılan basın bildirisi ekinde de detaylı olarak sunulmuştur” dedi.