TSE Laboratuvar genel olarak ürünlerin belirlenen standartlara uygun olup olmadığını test edebilmek amacıyla kurulan hizmet yapılarıdır. TSE laboratuvarları kişiler tarafından bireysel olarak denetlenmezler. Devlet kontrolü ve gözlemi altında yapılan çalışmalar denetlenerek halka kaliteli ve sağlıklı ürünler sunabilmeyi sağlarlar. Üretilen ürün TSE Laboratuvarlarından geçerlilik alamadığında seri üretimine izin verilmez.

Eksikleri ya da fazlalıkları belirtilerek standartlara uygun şekilde üretilmesi istenir. Belirtilen hatalar giderildikten sonra tekrar teste tabi tutularak ancak geçerlilik izni alındıktan sonra seri üretimine izin verilir.

Birçok ürünün, özellikle paketli gıdaların üzerlerinde TSE damgası görülür. Bu damga seçilen ürünün standartlara uygun olarak hazırlandığını ve canlı sağlığını tehdit edecek herhangi bir problem teşkil etmediğini kullanıcıya bildirir. Bu bağlamda tüketicilerin TSE damgalı ürünleri tercih etmeleri kendilerinin yararına olacaktır.

TSE Laboratuvar Ücretleri

TSE Laboratuvar ücretlendirmeleri birden fazla adımı içinde bulunduracak şekilde yapılır. Genel itibari ile ilk 10 ürün için TSE maliyeti diğer ürünler için biçilen maliyetten daha uygun fiyata yapılır. Alınacak belge ücreti yaklaşık 300 TL, başvuru değerlendirme ücreti yaklaşık 250 TL olmaktadır.

İnceleme hizmet ücretleri için iki değerlendirme baz alınır. Bunlardan ilki yurtiçi inceleme ücretidir ve yaklaşık 730 TL civarlarındadır, ikincisi yurtdışı inceleme ücreti olup yaklaşık 1550 TL civarındadır.

Muayene ve denet ücreti ve muayene ve deney raporu sonuç değerlendirme ücreti ayrı olarak üreticiden sağlanır. Yıllık olarak marka kullanım ücreti yaklaşık 150 TL olmakla beraber, güvenlik etiket ücreti her ürün adedi için 1 TL olarak belirlenir.

TSE Akredite Laboratuvar

TSE laboratuvar şartları içerisinde belirlenmiş ve her ürüne özel olarak belirtilmiş bazı şartlar bulunur. Şartlar baz alındığında yeterliliği sağlamış olan ürünler akredite olan ürünler sayılır. Akredite yeterliliğin sağlanmış olması anlamına gelir. Bu bağlamda üretilecek ürün için, üreticilerin TSE laboratuvarlarına akredite başvurusu yapmaları gerekir.

Başvuru yapılmadan önce üretilecek ürün için çalışan ekibin belirlenmesi ve üretim aşamalarında uygun ortamın sağlanması, çalışanlara konu ile ilgili eğitimlerin verilmesi ve bilgilendirilmesi, belirli aralıkları ile denetleme yapılması ürünün akredite olabilmesini kolaylaştıracak adımlardır. Ufuk Tarım TSE Laboratuvar Nedir?, TSE Laboratuvar Ücretleri Nelerdir? Gibi soruların cevaplarına https://www.ufuktarim.com/tse-laboratuvar adresinden ulaşabilirsiniz.