TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması eğitiminin Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği ile mücadelede önemli adımları temsil ettiğini vurgulayarak, “Bu politikalar, AB'nin 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmayı ve ekonomik büyümenin kaynak kullanımına bağlılığının sona ermesi gibi temel hedefleri içerir. Bu eğitim firmalarımıza Avrupa Birliği pazarında rekabet avantajı sağlar, uzun vadeli maliyet tasarrufları elde etmelerine olanak tanır ve yeşil finansman ile yatırım fırsatlarına erişimlerini kolaylaştırır. Bu uyum, aynı zamanda karbon vergisi gibi mali yükümlülükleri azaltmaya yardımcı olur, enerji verimliliğini artırır ve sürdürülebilir iş modellerine geçişi teşvik ederek yeni pazar fırsatlarını açığa çıkarır. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda firmalarımız için yararlı bir eğitim olduğunu belirtebiliriz” dedi.

Eskişehir Sanayi Odası Danışmanı Prof. Dr. Cengiz Türe tarafından verilen ve iki gün süren eğitimde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve AB Yeşil Mutabakatı, Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı ve Getirecekleri, Karbon Gümrüğü - SKDM ve Emisyon Ticaret Sistemi, Türkiye İklim Değişikliği Kanunu Taslağında Sanayi Sektörünü İlgilendiren Maddeler, Karbon Ayak İzi Hesaplamasının Firmalara Getirisi, Karbon Ayak İzi Veri Toplama Yöntemleri ve Önemi, Karbon Ayak İzi Hesaplamaları İçin Metrik Veri Tabanlı Kurumsal Hafızanın Önemi, Türkiye'de Sera Gazı Emisyon Envanteri Uygulamalarının Mevcut Durum Değerlendirmesi, Karbon Ayak İzi Hesaplama Standartları Çerçevesinde Neler Hesaba Katılmaktadır, Kurumsal Karbon Ayak İzi Nedir, Ürün Yaşam Döngüsü ve Ürün Karbon Ayak İzi Analizi Nedir, Kurumsal ve Ürün Karbon Ayak İzi Hesaplamalarının Gereklikleri ve Kazanımları Nelerdir, Kurumsal ve Ürün Karbon Ayak İzi İletişimi ve Karbon Gümrüğü Bildirimleri Nasıl Yapılır, Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması İçin Öneriler Nelerdir konularında detaylı bilgi verildi ve soruları yanıtlandı.

Eğitim programının sonunda TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Prof. Dr. Cengiz Türe ve diğer emeği geçenlere plaket takdim etti ve günün anısına katılımcı firma temsilcileriyle fotoğraf çektirildi.

Trabzon’da o kurumda 350 kişi işten çıkarılacak! Trabzon’da o kurumda 350 kişi işten çıkarılacak!