Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), TÜBA Uzmanı, Avukat, İdari Uzman Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Arşiv Memuru, Mütercim, Sekreter, Şoför, Grafiker, Kütüphaneci, Teknisyen ve Hizmetli kadroları için personel alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezunu adaylar arasından görevlendirme sağlayacak olan kurum, en az 70 KPSS puan şartı arıyor. İşte başvuru şekli ve merak edilen detaylar...

SON BAŞVURU NE ZAMAN?

TÜBA personel alımı 15 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 25 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar Bayraktar Mah. Vedat Dalokay Cad. No: 112 Çankaya - ANKARA ve Maçka Ofisi - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu 34367 Maçka - İSTANBUL adresinde yer alan Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı'na başvuru formu ve gerekli belgeler ile birlikte şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor.

GEREKLİ BELGELER NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

1. Başvuru formu (Elle veya bilgisayar üzerinde doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış Başvuru formu linki ilan sonunda yer almaktadır.)

2. Adayın özgeçmişi

3. Adayın nüfus cüzdanı kopyası

4. KPSS Sonuç belgesi

5. İlanda aranılan nitelikleri ispatlayıcı her türlü dokuman (mezuniyet belgeleri, dil belgeleri, sertifikalar, ruhsatlar, gerekli diğer belgeler vb.)

6. Adayın daha önceki iş deneyimlerine ait ispatlayıcı dokumanlar

TÜBA Uzmanı için;

1. Adayın lisans, yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi (Adayın yurtdışında tamamladığı eğitimler için YÖK denklik belgesi talep edilir.)

2. YDS’den en az (C) seviyesinde puan aldığını gösterir belge veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan başka bir belge (YÖKDİL belgesi kabul edilmeyecektir).

3. Varsa adayın yazar olduğu akademik yayınlar

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Tüm pozisyonlar için başvuran tüm adayların öncellikle 16/03/2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimler Akademisi Personel Yönetmeliği’ne göre 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları sağlamaları gerekmektedir.

Ayrıca güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olması şartı aranır

TÜM HÜKÜMLER

1. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

2. Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal edilenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine başvuru sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde yedek adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

3. TÜBA’nın resmi internet sitesinde yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.