Raif İnan, yaptığı açıklama ile yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan biyokütle ve atıkların kaynak potansiyelinin altını çizdi. Raif İnan’ın açıklamasına göre, Türkiye’de enerji elde edilebilecek atıkların %90’ı kullanılmıyor. Raif İnan, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, istihdam yaratılması, Türkiye’nin iklim değişikliği vizyonu açısından acilen ele alınması gereken bir konu olduğunu ifade etti.

Raif İnan, Türkiye’de bulunan toplam atığın yalnızca %1’lik kısmının enerjiye dönüştürüldüğüne dikkat çekti. İnan, biyokütle ve atıklar Türkiye’nin kaynak potansiyelinin %65’ini oluştursa da bu potansiyelin büyük bir kısmının kullanılmadığını açıkladı! Bu konunun acilen ele alınması gerektiğinin de altını çizdi.

Raif İnan: ‘‘Acilen ele alınması gereken bir konu.’’ 

Türk yatırımcı Raif İnan, kaynakların değerlendirilmesi ile ilgili düşüncelerini şu sözleri ile dile getirdi. ‘‘Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde biyokütle ve atıklar, kaynak potansiyelinin % 65’ini oluşturuyor. Biz bu kaynaklarımızın çok azını kullanıyoruz. Türkiye’de atıkların %90’ından fazlasını değerlendirmiyor ve dolum sahalarına gömüyoruz. TÜİK’in en son verilerine baktığımızda Türkiye’de oluşan toplam atığın ortalama sadece %1’i enerjiye dönüşüyor. Bu aslında bu alanda ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, istihdam yaratılması, Türkiye’nin iklim değişikliği vizyonu açısından acilen ele alınması gereken bir konu. Güncel kanunlar ile bu alana özel teşviklerin hızla üretilip uygulamaya konulması, bize bambaşka bir geleceğin kapısını açacak."