Rizeli esnafın bozuk para isyanı Rizeli esnafın bozuk para isyanı

Kripto varlıklarla ilgili faaliyet göstermek isteyenler artık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin almak zorunda. Lisans başvuruları için bir aylık süre tanındı.

İzin Almadan Faaliyet Gösterenlere Hapis ve Para Cezası

İzinsiz kripto varlık faaliyetleri yürütenler için üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası öngörülüyor. Kripto varlık platformlarındaki tüm transferler kayıt altına alınacak.

SPK'nın Tedbir ve Yaptırım Yetkisi

Kripto varlıklarla ilgili düzenlemeler yapma, özel ve genel kararlar alma, tedbir ve yaptırım uygulama konusunda yetkili merci SPK olacak. SPK, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile müşterileri arasındaki sözleşmelerin düzenlenmesi, kapsamı, değiştirilmesi, ücret ve masraflar, sözleşmenin sona ermesi ve feshine ilişkin belirlemeler yapabilecek.

Platformlar İçin Yeni Listeleme Prosedürü

Kripto varlık platformları, kendi bünyelerinde işlem görecek veya ilk satış ya da dağıtımı yapılacak kripto varlıklar için yazılı listeleme prosedürü oluşturmak zorunda olacaklar. Bu konuda SPK tarafından ilke ve esaslar düzenlenebilecek.

Yeni düzenlemeler, kripto varlık piyasasının daha güvenli ve düzenli bir şekilde işlemesini sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: 61SAAT HABER MERKEZİ