Trabzon AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, Ortahisar Belediyesi’nin mali tablosu hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, özellikle Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya tarafından kamuoyunu yanıltıcı bilgilerin paylaşıldığına dikkat çekerek, gerçek verileri paylaşma gerekliliğini vurguladı.

Çebi, AK Parti Belediyeciliğinin mali işleyişinde şeffaflığın, sadece bir tercih değil, aynı zamanda bir zorunluluk olduğunu açıkça belirtti. Mali disiplin ve şeffaflığın, hem vatandaşlarımıza olan sorumluluğumuzun bir göstergesi hem de güvenilir yönetim anlayışımızın temel taşlarından biri olduğunu ifade ederek bu ilkeyi benimsemiş olan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç’in de, Ortahisar Belediyesi üzerinde oluşturulmaya çalışılan yanıltıcı algılara karşı, mali yapıyı açık ve net bir şekilde kamuoyu ile paylaştığını açıkladı.

Çebi, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç’inde belirttiği gibi Ortahisar Belediyesinin devrettiği piyasa borçları, yapım ödemeleri, kamulaştırma ödemeleri, vergi borcu ve Toplu Konut İdaresi’nden aldığı borçlarla vadesi gelmiş olan toplam borcu 31 Mart 2024 tarihi itibariyle 432 milyon 887 bin 667 liradır.  Kredi, vergi borçları ve TOKİ’nin vadesi gelmemiş olan borçları da dahil olmak üzere 163 milyon 871 bin 624 TL vadesi gelmemiş borcu mevcuttur. Vadesi gelmiş ve vadesi gelmemiş olan borçları topladığımızda da Ortahisar Belediyesinin borcunun toplam 596 milyon 759 bin 292 TL olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Oluşan bu rakamlara yönelik bir başka açıdan ise mali anlamda büyük kazanım sağlayacak olan güneş enerjisi sistemi yatırımının da, gelecekte 200 milyon TL gelir getirmesinin beklendiğini dile getirdi.

ORTAHİSAR'DA BİR ŞİRKET DAHA... ORTAHİSAR'DA BİR ŞİRKET DAHA...

Çebi, “Başkanımız Ahmet Metin Genç göreve başladığı ilk günden itibaren şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda, şehrimizin gelişimi için kararlı adımlar atmıştır. 10 yıllık süre boyunca şehrimizde eğitimden sağlığa, kültürden sanata birçok alanda kalıcı yatırımlar yapmış ve Ortahisar’ı modern bir kent haline getirme vizyonuyla hareket etmiştir. Vatandaşımızın her bir kuruşunu, şehrimizin ihtiyaçlarına yönelik stratejik ve planlı projelerde değerlendirmiştir. Özellikle Trabzon Akvaryum, Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu, Dijital Gençlik Kütüphanesi, Ortahisar Spor Kompleksi, Belediye Hizmet Binası, Tarihi Hasa Paşa Asker Hamamı, Basın Tarihi Müzesi, Tarih Müzesi, Küçük Dostlar Kliniği, Akoluk Yerleşkesi, Çukurçayır Doğa Park, Kuş Parkı, Pelitli Kentsel Dönüşüm ve En Mutlu Köy gibi çeşitli özelliklere sahip yatırımlar ile vatandaşlarımızın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen alanlara hizmet ulaştırmıştır. Bu projeler, kısa vadede mali yükler oluştursa da uzun vadede şehrimizin değerini ve halkımızın refah seviyesini artıracak temel taşlardır. Bir belediye başkanının görevi sadece mevcut kaynakları yönetmek değil, aynı zamanda gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha modern ve daha güvenli bir şehir bırakmaktır. Ve Başkanımız Ahmet Metin Genç bu noktada kaynakları en doğru biçimde kullanarak sayısız yatırıma imza atmıştır. Yanıltıcı ifade ve rakamlarla dolu açıklamalar ile bu başarıya gölge düşürmek isteyenlere karşı vatandaşlarımızın her zaman gerçeklerden yana olacağına inanıyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Editör: Çağrı Aktaş