Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde bahar döneminde Hibrit Eğitime geçildi. KTÜ Rektörlüğünden yapılan duyuruya göre: Üniversiteye gelen öğrencilerle yüz yüze, gelmeyen öğrenciler için ise uzaktan eğitim verilecek.

KTÜ Rektörlüğü 2022 – 23 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemine İlişkin Duyuru yayınladı. KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı’nın paylaştığı duyuruya göre, KTÜ’de Bahar Döneminde Hibrit Eğitime geçilecek.

Hibrit Eğitime göre, üniversiteye gelen öğrencilerle yüz yüze, gelmeyen öğrencilerle ise uzaktan eğitim verilecek.

KTÜ Rektörlüğünün yaptığı açıklama şu şekilde:

Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı Bahar dönemine ilişkin olarak alınan ve 30.03.2023 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Erol Özvar tarafından açıklanan kararlara göre, üniversitemizde 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı Bahar dönemine ilişkin olarak, sadece bu dönemle sınırlı kalmak üzere yine üniversitemiz 09.02.2023 tarihli ve 326 sayılı senato kararlarının 9. maddesi doğrultusunda, 3 Nisan 2023 tarihinden itibaren başlamak üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır;

  1. Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere, devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilecek olup Bahar döneminde kalan haftalarda eğitim hibrit (üniversiteye gelen öğrenciler için yüz yüze, üniversiteye gelemeyen öğrenciler için uzaktan) şekilde devam edecektir.
  2. Bahar dönemindeki ara sınavlar tüm akademik birimlerde akademik takvimlerinde belirtildiği tarih aralığında uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi ortamda yapılacaktır. Yarıyıl sonu sınavları ile bütünleme, mezuniyet, tez izleme ve doktora yeterlilik sınavları ise yine tüm akademik birimlerde akademik takvimlerinde belirtilen tarihlerde yapılacak olup, sınavların şekline Nisan ayı sonuna kadar karar verilecek ve gerekli duyurular yapılacaktır.
  3. Nisan ayına ertelenmiş olan “derslere ait uygulamalar” bahar dönemi içerisinde, derslere yüz yüze devam eden öğrenciler için yüz yüze,  uzaktan öğretim yöntemi ile devam eden öğrenciler için ödev, proje vb. şekilde yapılacaktır.

Editör: Serkan Kılınç