İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkanı Erdal Uzun ile birlikte Ziraat Odası'nı ziyaret eden Örs, burada yaptığı açıklamada "Trabzon'un ve Bölgenin önemli tarım ürünleri olan fındık ve çay üretiminde yaşanan sorunlar ne yazık ki her geçen gün derinleşiyor. AK Parti grubu tarafından hazırlanan Çay Kanun Teklifi ile ilgili daha önce görüşlerimizi ifade etmiştim. Burada da tekrardan ifade etmek isterim. Hazırlanan ve yeni yasama yılında meclise getirilecek olan Çay Kanunu Teklifi üreticileri yok sayan bir tekliftir. 2017 yılından bu yana zarar eden ÇAYKUR, bu teklif ile pasif hale getirilmek istenmektedir. 

ÇAYKUR'U GÖZDEN ÇIKARDILAR! 

İktidar ÇAYKUR'u gözden çıkardı. AK Parti'nin hazırladığı Çay Kanunu'nda taban fiyat yok, kota ve kontenjanın kaldırılmasına dair bir düzenleme yok, açıklanan taban fiyatın altında alım yapılmamasına ilişkin bir düzenleme yoktur. Bu haliyle Çay Kanunu değil, 'çayı bitirme kanunu' olarak nitelendirdiğimiz Çay Kanunu Teklifi yeniden hazırlanmalı, yeni yasama döneminde açık, şeffaf, çayın tüm bileşenlerinin görüşlerinin alındığı, iktidar ve muhalefetin üzerinde uzlaştığı bir metinle yüce Meclis'in gündemine getirilmeli ve yürürlüğe girmelidir." dedi. 

cbc45826-a002-4220-bbeb-0f9a70d58b2b

FINDIK ÜRETİMİ AZALIYOR 

Son yıllarda fındık üretiminde rakip ülkelerin üretimleri sürekli artarken Türkiye'de bunun tam tersi yönde bir durumun yaşandığına dikkat çeken Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, "Karadeniz Bölgesi için önemli bir gelir kaynağı olan fındık üretimi son yıllarda önemli yapısal değişikliklere maruz kalmış, bu değişiklikler sektörü ve üreticilerin gelirini önemli ölçüde etkilemiştir. Büyük bölümü belirli ölçeğin altındaki üretim alanlarında fındık yetiştiren üreticilerin, karşı karşıya kaldığı ekonomik sorunlar başta olmak üzere çeşitli nedenlerle köyden kente göç etmeleri nedeniyle üretim alanlarından uzakta şehir ve büyükşehirlerde yaşamaları fındık üretimini asli uğraş olmaktan çıkarmıştır.

13333810-ff54-49e1-8edb-2e960f2a30a3

Buna bağlı olarak, fındıkta en önemli sorunumuz üretimin azalmasıdır. Ulusal Fındık Konseyi, 2005 yılında dünyada %79 seviyesinde olan üretim miktarımızın 2021'de %69'a gerilediğini, rakip ülkelerin üretimleri sürekli artarken Türkiye'de de bunun tam tersi yönde bir durumun söz konusu olduğunu açıklamıştır. Fındık üretimini belirli bir planlama çerçevesinde modern tekniklerle artırarak, ülkemiz adına daha fazla ihracat yapabilmenin ve üreticimizin ve tüm kesimlerin bundan yüksek oranda pay alabilmesinin yegâne yolu çiftçimizin üretim yapması ile olacaktır. Üretmeden fındıkta hep dile getirdiğimiz dünya üretiminin %75’lik kısmını karşılama övüncümüz maalesef bir önlem alınmaz ise her yıl daha da düşük seviyelerde seyredecektir. Bu anlamda bu üretim kapasitesinin artırılması ve rakip ülkelerin üretimlerinden ülkemizin herhangi bir zarar görmemesi için yapısal sorunların zaman kaybedilmeden bertaraf edilmesi gerekmektedir. 

68f3853f-ed6d-43c1-940a-a04174ed12a0

MİLLİ BİR FINDIK POLİTİKASI İZLENMELİ 

Yabancı sermayeli şirketlerin üreticimiz ve ülkemiz için herhangi bir baskı oluşturmaması için bir an önce milli bir fındık politikası uygulanmalı ve kaynakların etkin kullanımı sağlanarak fındık üretiminin yapıldığı bölgelerimizde sürdürülebilir bir tarım oluşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

9b936b85-9b6c-4dbd-8fa1-51474218bdcf