İşletmelerin 2021-2027 döneminde pazarlara daha kolay erişim sağlaması hedefleniyor. Ankara ile Brüksel arasında önemli bir anlaşma imzalandı.

Türkiye ve AB, Tek Pazar Programı'nı imzaladı

Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) Tek Pazar Programı'na 2021-2027 yıllarında katılımını sağlayan anlaşma onaylandı.

AB Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile AB İç Pazar, Sanayi, Girişimcilik ve KOBİ'ler Genel Müdürü Kerstin Jorna çevrim içi bir törenle anlaşmayı imzaladılar. Törende Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkan Yardımcısı Fatih Gökyurt da hazır bulundu.

Büyükelçi Bozay, AB ve Türkiye arasındaki ticaret, imalat, girişimcilik ve sanayi alanlarında uzun bir ortaklık geleneği olduğunu vurgulayarak Türk ve Avrupa ekonomileri için Tek Pazar Programı'nın önemli bir kaldıraç vazifesi göreceğini belirtti.

Tek Pazar Programı'nın bir bileşeni olan İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME), Türkiye'nin de katılımıyla 2021-2027 döneminde devam edecek. Bu bileşenle, işletmelerin pazarlara erişimlerinin kolaylaştırılması, girişimcilik ve girişimcilik becerileri kazanımının teşvik edilmesi, endüstrinin modernizasyonunun sağlanması, küresel ve toplumsal zorlukların ele alınması hedefleniyor.

Turizm sektörü de dahil olmak üzere işletmelerin rekabet güçlerinin ve sürdürülebilirliğinin artırılması amaçlanıyor. Anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte, Türkiye'nin AB ile iş birliği daha da güçlü bir hale gelecek.

Editör: Serkan Kılınç