Kalbimiz vücudumuzda kan dolaşımını sağlar. Nitekim aktif olarak hareket eden muazzam bir organdır. Bu hareket basitçe kanı emme ve fırlatma fazlarını içerir . Bunu yapabilmesi içinde kulakçık ve karıncıkların senkronize olarak kasılması ve gevşemesi sayesinde olur. İşte bu senkronizasyon kalp ritmidir, senkronizasyonun bozulması aritmi olarak adlandırılır ve sıklıkla aritmi oluştuğunda insanlar göğsünde çarpıntı hissederler. 

Aritmi sebebi birçok nedenli olabilir. Nedeni en basit olarak heyecan, stress, aşırı  çay ve kahve tüketimi, yorgunluk, uykusuzluk olabileceği gibi hormonal bozukluklar, kalp damar ve kapakçık hastalıkları, kalp kası hastalıkları , ileti yollarında doğuştan yada sonradan edinilmiş bozulmalar gibi nedenler olabilir.

Şikayetler genelde kalbinde çarpıntı, tekleme, durma ve takılma hissi şeklinde kendini gösterir. Hastalar yorulma, halsizlik, düşme-  bayılma benzeri şikayetleri ile başvurabilir. İyi bir anamnez ile bulgular incelenmeli ve sebepler ortaya konulmalıdır. Hastaların aile hikayesi , yaş ,cinsiyet , kullandığı ilaçlar gibi veriler çok önemlidir.

Tanıda EKG (Elektrokardiografi)  sıklıkla yardımcıdır. Bununla birlikte EKG sadece anlık ritm verisi gösterdiğinden bazen 24 saat ve hatta 1 haftalık kayıt yapabilen holter cihazlarına ihtiyaç duyulabilir. Bunun yanı sıra gerek aritmi gerekse eşlik eden hastalıkları tespit edebilmek için rutin kan testleri, kalp anjiografisi,  Ekokardiografi ve benzeri tanı yöntemlerinede başvurulabilinir. 

Tedavisi aritminin nedenine yöneliktir. İyi huylu, basit, zararsız ritm bozuklukları olabileceği gibi ani ölüme sebebiyet verebilecek ölümcül hastalıklarında aritmiye eşlk edebileceği unutulmamalıdır. 

Bu anlamda hastaların yaşam kalitesini arttırıcı önlemler almakta çok önemlidir. Su tüketiminin düzenlenmesi, sigara ve benzeri tütün kullanımının terk edilmesi , çay kahve tüketimini sınırlandırılması önerilir . Birçok aritmi için ilaç tedavisi mümkündür. Bu amaçla kullanılan ritm düzenleyici özel ilaçlar kullanılabilir. Yine ek hastalık varlığında örneğin kalp kapak hastalığı var ise  cerrahi tedavi planlanabilir. Bunun dışında elektrofizyolojik çalışma ile  bozulmuş ileti yollarının tespit edildiği ve ablasyon denilen yöntemle kalp katater laboratuvarlarında bu yolların yakılması suretiyle yapılan ritm düzenleyici tedavilerde mevcuttur. Bazı vakalarda kalp ritmini kontrol eden pil takılabilmektedir.

Birçok aritmi stress, hormonal dengesizlik, yorgunluk vb faktörler nedeniyle ortaya çıkabilsede şikayetlerin varlığında mutla suretle doktor kontrolüne gidilmesi ve nedenlerin net olarak ortaya konulması önem arz eder.