Reyno hastalığı ataklar ile seyreder. Genelde soğukla tetiklenen, ısı değişimi, stress , vibrasyon gibi dış etkenlere maruziyet sonrası küçük çaplı damarlarda ani kasılmalar oluşur.

Hemen hemen el ve ayak parmaklarında görülmesi tesadüf değildir. Çünkü vücudumuz en çok bu bölgelerden ısı kaybederler. Bunun dışında kulak memesi, burun ve çene gibi bölgelerdede bulgular görülebilir. Hastalığın nedeni tam olarak aydınlatılamamıştır. Ancak bilindiği kadarıyla küçük çaplı arterlerde özellikle tetikleyici etkenlere bağlı olarak ani kasılmaların ortaya çıkması ve bunun sonucunda ilgili dokuya yeterli kan gidişinin engellenmesi görülmektedir ve 20-30 yaş gurubundaki bayanlarda daha sık olarak görülür.

Şikayetler genellikle ellerde ve ayaklarda üşüme, soluklaşma, renk değişikliği ve ağrılar şeklinde oluşabilir. Eşlik eden başka hastalıkların varlığı nedeniyle şikayetler daha ayrıntılı bir şekilde sorgulanmalıdır. 

Hastalık basitçe 2 tip olarak sınıflandırılabilir. 

1. primer: Altta yatan farklı bir neden bulunamamış olup sadece vazospastik atakların görüldüğü tip.

2. sekonder: Altta yatan romatolojik (kollajen doku hastalığı) bir rahatsızlık veya hormonal bir bozukluk eşlik eder. Sjögren sendromu, romatoid artrit, troid hastalıkları vb olabilir. Yine bunların dışında ilaç kullanımı, nörolojik rahatsızlıklar, damar hastalıkları, buerger gibi hastalıklarda eşlik edebilir.

Sıklıkla klinik anamnez ile tanı konulabilsede , sistemik taramayıda içeren kan testleri, ultrasound, bilgisayarlı tomografi gibi tanı araçlarına ihtiyaç duyulabilir.

Bazı hastalarda vazospastik ataklar çok şiddetli olabilir ve sık tekrarlayabilir . Nadir vakalarda bu olay  parmakların kaybınada yol açabilir. Sıklıkla sigara içen ve temelinde romatolojik rahatsızlığı olan hastalarda gidişatın daha kötü olması beklenir.

Tedavide genellikle yaşam tarzının düzenlenmesi, ilgili vücud bölgelerinin korunmasına yönelik önlemler alınabilir. Hastalara vibrasyon(titreşim) yapıcı işlerden uzak durması tavsiye edilir. Kan akımını arttırıcı egzersizler faydalı olabilir. Yine muhakkak suretle tütün ve sigara kullanımı sonlandırılmalıdır. Damar genişletici ilaçlarda bu tedaviye eklenebilir. Şayet eşlik eden başka hastalıklar var ise mutlaka bunların tedaviside birlikte yapılmalıdır. Çok nadirende olsa bazı hastalarda klinik ilerleyerek parmaklarda kangren oluşumu görülebilir bu tarz hastalarda sempatik sinir sisitemine ait liflerin kesilmesini içeren cerrahi müdahale yapılabilir.