Yüce Allah her insanı muhteşem yaratmıştır. Her insan iyi bir rehber, iyi bir ortam sağlandığında üst düzey bilgi ve beceriler edinebilme potansiyeline sahip olarak yaratılmıştır. Özellikle de günümüzde eğitim imkân ve araçlarının yaygınlaşmasıyla bilgi ve beceriler edinmek çok daha kolay ulaşılabilir hale gelmiştir. Dolayısıyla zamanımızda, çok hızlı ilerleyen bu teknoloji çağında gençlerimizin ellerinde çok büyük fırsatlar bulunmaktadır. Nimet-külfet dengesi itibariyle gençlerimizin önlerinde çok büyük fırsatlar olduğu gibi çok büyük akıl çeldiricileri, zamanı, enerjiyi zayi etme tuzakları, yoğunlaşma ve odaklanma zayıflıkları gibi eğitimlerini zorlaştıracak şeyler de çok fazla artmıştır.

Yaşanılan hayat şartları; insanı yetişmesi, öğrenmesi, gelişmesi ve olgunlaşması için çok farklı hal, durumlarla karşı karşıya bırakır. Yaşam içerisinde ortaya çıkan her şeyin insan için bir sebebi, bir gayesi, bir sonucu vardır. İnsanlar günlük hayatlarında birikimleriyle davranışlar sergiler, birtakım işler yaparak tecrübe kazanır; bazen de hatalı davranışlar sergileyerek yanlış yapar, ibret alır, bilinçlenir, farkındalığı gelişir, doğru ve yanlışlar hakkında acı-tatlı duygular yaşayarak yeni şeyler öğrenir, edindiği bu tecrübeler ile olgunluk kazanır.

Hepimizin arzusu artan imkanları doğru ve iyi yönde kullanarak çağımızda da tarihimizde var olan, kendileriyle övünç duyduğumuz İmam Gazali, İbn-i Sina, İbn-i Haldun, el-Harezmi, Ömer Hayyam gibi dönemine ve sonraki çağlara imza atacak gençlerin yetişmesidir. Tarihimizden günümüze ışık saçan önemli isimlerin ellerindeki imkânlara baktığımızda günümüzdeki gençlerin ellerinde çok daha fazla muhteşem imkânlar bulunmaktadır. O zaman günümüzde imkânlar çok daha fazla olmasına rağmen neden çağımıza ve çağlara ışık olacak nesiller yetiştirmekte zorlandığımız noktasında uzmanlarca çok derin düşünce ve araştırmalara dalmak gerekmektedir.

Eğitim hayatı içinde olanların eğitim dönemlerinin verimli geçmesi, kazanımlarının çok olması için motivasyon ve yoğunlaşma çok önemlidir. Motivasyonu, yoğunlaşmayı etkileyen, özellikle eğitim dönemlerinde eğitimci ve öğrenci olanların zihinlerinde var olması faydalı olabilecek bazı bilgileri birkaç yazıda sizlerle paylaşmak istiyorum:

Eğitim hayatının verimi açısından inanç hassasiyeti, öncelikle insan olarak yaratılmış olmanın bilinciyle Yüce Yaratıcının farkında olmak, Yüce Allah’ı bilmek layıkıyla tanımaya-anlamaya çalışmak çok önemlidir. Yaratılan nimet ve imkânların farkında olup onlar için şükretmek, minnet duygusu içinde olmak her insan için sahip olduklarının kıymetini bilmek açısından çok önemlidir. Bu farkındalık insandaki Yüce Allah’ın yarattığı muhteşem potansiyelin daha kolay ortaya çıkması için faydalı olacak, her insanın yaratılmış kâinat ve içindeki hikmet ve güzellikleri fark etmesini, görmesini, bilmesini, anlamasını kolaylaştıracaktır.

Eğitim hayatı içerisinde net hedef sahibi olmak, zihindeki amaç-gaye, oluşturulacak planlar eğitim hayatının verimi açısından tahmin edilenin çok ötesinde bir etkiye sahiptir. Beyin, ne kadar uzun vadeli net hedeflere sahip olursa o kadar çok verimli çalışır. Öğrenci büyük amaç ve gayelere güçlü bir şekilde sahip olursa iradesini daha verimli kullanabilecek, zamanı daha iyi yönetecek, düşünce ve duygu olarak eğitimine daha iyi odaklanabilecektir.

Tarihte ortaya çıkmış Medeniyetler, izler bırakmış büyük insanlar araştırıldıkça, eğitim hayatları incelendikçe, düşünceleri iyi anlaşıldıkça eğitim hayatı içerisinde olan kişiler özgüven kazanacak, onlardan kendilerine takip edecekleri usuller ve yöntemler çıkaracaktır. Bu durumda gençler sahip olduğu potansiyelini, enerjisini farkında olarak, zamanı çok daha verimli kullanacak, yeteneklerini çok daha hızlı, kolay ortaya çıkarabilme imkânına, becerisine sahip olacaklardır.

Eğitim hayatını sadece dünyevi, maddi amaçlara hasretmeyip Allah rızasını arzu ederek insanlığa faydalı olmaya çalışmak, dünyaya ve topluma yararlı şeyler üretme çabası içerisinde olmak sadece bu dünyada değil iki dünyada da insana çok şeyler kazandıracaktır. Her eğitim içerisinde olan insanın düşüncesi sadece kendisine fayda sağlamak değil herkese fayda vermek olur ise bu bakış açısı hem çok daha fazla faydalar üretecek hem de iyiliklerin çoğaldığı bir dünyada kendisi de daha huzurlu, nitelikli bir yaşam sürebilecektir.

Çağımıza ve gelecek yüzyıllara damga vuracak muhteşem gençlerin yetişmesi dileğiyle sağlıcakla kalınız…