Dinç ve genç olmak yaş ile ilgilidir diye düşünür çoğu insanlar. Ancak yaş önemli olduğu kadar zihin yaşı da bu konu da çok etkilidir. Öğrenmeyi sürekli tutmak insanı aktif tutan, zihnini taze tutan bir iştir. Öğrenmesini sürdüren insan beynini teze tutacağı için taze-enerjik beyin bedene de çok iyi bakar ve beden dinç-genç kalır. Sizlere öğrenme ve öğretme konusunda son yıllarda yaygınlaşan bir hatadan da bahsetmek istiyorum: önce okumak, öğrenmek, yeterli ve yetkin olmaya çalışmak sonrasında ise başkalarına öğretmek, bildiklerini yazmak düşüncesi doğru bir düşünce değildir. Aslında en iyi öğrenme öğretmedir. Her insanın öğrendikçe öğrendiği kadarıyla başkalarına öğretmesi, bildiklerini yazması, eksik de olsa fikirler üretmesi ve yazılı-görsel paylaşımlar yapması bilgilerin zihinde daha hızlı demlenmesini, daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Yazı yazmak, o konudaki bilgi ve düşüncelerini paylaşmak, başkalarını bilgilendirmek için zihinsel çaba göstermek en iyi anlama ve öğrenme araçlarından birisidir.

Aynı zamanda bol bol okumalar yapmak, sadece kendi alanlarında değil farklı alanlardan okumalar, araştırmalar yapmak zihnin algılarını genişleteceği için beynin daha verimli çalışmasını sağlayacak, var olan muhteşem potansiyelin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır. Tarihimizdeki önemli insanlara baktığımızda çok farklı gibi gözüken alanlarda yetkinlik sahibi olduklarını, dini ilimlerin yanında matematik, astronomi, geometri, fizik, kimya ve benzeri alanlarda da yeterliliklerinin olduğunu müşahede etmekteyiz.

Yine eğitimde önemli konulardan biri uyumlu ve güler yüzlü olmak, gurur ve kibir hastalığına yakalanmamak ilmin vakarına sahip olmak açısından çok önemlidir. İnsanın kişiliği ve davranışları sahip olduklarının ortaya fayda çıkarmasını etkilediği gibi yeni bilgi ve beceriler öğrenmesini de olumlu-olumsuz etkilemektedir. İyi niyet ve hoşgörü sahibi olmak herkes için önemlidir ama özellikle ilim sahipleri açısından olmazsa olmaz hasletlerden biridir.

Aynı veya benzer alanlarda bilgi sahibi olanların, kendisini, özgün yanını ortaya koyabilmesi için kişisel özel çalışmalar yapması özgün ilim sahibi gençlerin yetişmesi ve olgunlaşması açısından çok büyük faydalar sağlayacaktır. Eğitim kurumları herkese benzeri eğitimler verir ancak gösterilen özel çabalar, farklı alanlarda yapılacak sanat çalışmaları başta olmak üzere kazanılan özel beceriler kişileri eşitleri arasında daha özellikli hale getirerek başarılarını kolaylaştırır, yaşamında daha özel, verimli ve kapsamlı çalışmalar yapmasına imkânlar sağlar.

Eğitim hayatını sadece çocukluk ve gençlik dönemlerine hasretmeyip hayat boyu üzerine eklemeler yapmaya çalışmak, eğitimde süreklilik ve istikrar, bir alanda üst düzey bilgi sahibi olmaya çalışmak, uzman-yetkin-geniş bakış açısını yakalayabilme açısından çok önemlidir. Bir alanda her şeyi, her alandan bir şeyleri öğrenmeye çalışmak hayat boyu uygulanacak bir ilke olarak benimsenmelidir. Özellikle teknolojinin çok hızlı geliştiği günümüzde ortaya çıkan yenilikleri, güncellemeleri sürekli takip etmek, zihni sürekli yeni şeylerle beslemek, tekrarlara kapılıp öğrenme yeteneğini köreltmemek zihinsel ve bedensel dinçlik açısından çok önemlidir.

İnsani değerlerden kültürel değerlere kadar ahlak öncelikli bakış açısıyla hayata bakarak, sürekli iyiliklerin artması, kötülüklerin azalması için gayret etmek gerekir. Bu noktada eğitimler vasıtasıyla kazanılan yeterlilik ve güçleri hep doğru yerlerde kullanmaya çalışmak zihin ve gönüllerde çok güçlü bir şekilde niyet-hedef olarak bulunmalıdır. Unutulmamalıdır ki yetkinlikleri, güç ve yeterlilikleri fazla olanların yeni şeyler öğrenmediğinde yaşayacakları zihin körelmesi sebebiyle yapacakları hataların olumsuz etkileri de çok büyük olacak, kendilerinin ve çok fazla sayıda insanın bu durumdan olumsuz etkilenmesine, zarar görmesine, sıkıntı çekmesine yol açacaktır.

Bu bakış açısıyla sürekli yeni bilgi ve becerilerle desteklenen dinç ve genç beyinlere sahip olmanız dileğiyle sağlıcakla kalınız…