Hayat özellikle son yıllarda çok hızlı değişmekte ve gelişmektedir. Önceki çağlarda yüzyıllar süren değişimler zamanımızda on yıllar sürmeden gerçekleşmektedir. İnsanda bu kadar hızlı değişen dünyada kendisini sürekli geliştirmeli ve güncellemelidir. Aksi takdirde hayata uyum sağlaması zorlaşacak, günlük işlerini sürdürmesi bile imkânsız hale gelebilecektir.

Artık hiçbir insan büyüklerinden gördüğü hayatı aynen yaşayabilme fırsatına sahip değildir. Çünkü yüzyıl önce olmayan o kadar çok şey var ki zamanımızda, bu sebeple her insan sürekli olarak zamanının bir bölümünü kendini geliştirmeye ayırmalı, bilgi ve becerilerini sürekli olarak güncellemeli ve çoğaltmalıdır.

Gelişim, insanın kendini tanıması, geliştirmesi, farkındalık kazanması, hayata anlam katması için yaptığı bir süreçtir. Gelişim hem bireysel hem de toplumsal açıdan pek çok fayda sağlar. İşte gelişimin önemini bizlere gösteren sebepler:

  • Gelişim, insanın öğrenme, hafıza, konsantrasyon, yaratıcılık, problem çözme, karar verme gibi zihinsel becerilerini artırır. Böylece, insan öğrenmeye daha açık, esnek ve etkin olur.
  • Gelişim, insanın motivasyonunu, özgüvenini, özsaygısını ve öz disiplinini geliştirir. Böylece, insan öğrenmeye daha istekli, kararlı ve başarılı olur.
  • Gelişim, insanın zamanını, kaynaklarını ve enerjisini daha iyi yönetmesini, önceliklerini belirlemesini, dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durmasını sağlar. Böylece, insan öğrenmeye daha rahat, keyifli ve verimli bir şekilde devam eder.
  • Gelişim, insanın kendine güvenini, mutluluğunu, sağlığını ve yaşam kalitesini artırır. Gelişim sayesinde insan, hayallerini ve isteklerini gerçekleştirebilir, kendini gerçekleştirebilir, hayatına anlam katabilir.
  • Gelişim, insanın farklı kültürlerden, inançlardan, görüşlerden insanlarla daha iyi anlaşmasını, hoşgörü, saygı ve işbirliği duygularını geliştirmesini sağlar. Bu da toplumsal barış, uyum ve kalkınmaya katkıda bulunur.

Gelişim, insanın insan olmasının bir gereğidir. Gelişim, insanın kendini ve dünyayı daha iyi tanımasına, anlamasına, yorumlamasına yardımcı olur. Gelişim, insanın hayatına yön verir, davranışlarını şekillendirir, mutluluğunu ve huzurunu sağlar. Gelişim, insanın bireysel ve toplumsal kimliğinin bir parçasıdır. Gelişim, insanın potansiyelini ortaya çıkarmasını, gelişmesini, başarılı olmasını sağlar. Gelişim, insanın hayatını kolaylaştırmak, verimliliği artırmak, yeni bilgiler üretmek gibi pek çok fayda sağlar. Bu nedenlerle, gelişim çok önemlidir.

İki günü eşit olan ziyandadır düsturuyla sürekli olarak kendimizi geliştirmek ve güncellemek dileğiyle kalınız sağlıcakla…