Sağlıklı, huzurlu ve düzenli yaşamak için en önemli şey her alanda dengeyi tutturabilmeyi başarabilmektir. Dengeyi tutturabilmenin yolu da bilgili, bilinçli ve becerikli olmayı gerektirmektedir.

Son yıllarda aşırı hızlı bir şekilde hayatımıza giren teknolojik aletlerin hiçbiri yüzyıl önce yoktu. Dolayısıyla hiçbir teknoloji ile ilgili hazır bulunuşluk maalesef günümüzde hiçbir insanda bulunmamaktadır.

Düşündüğümüzde aile büyüklerimizin bizim yaşlarımızda iken hayatlarında olmayan ne çok şey şimdi bizim hayatlarımızda var ve bizim çocukluğumuzda olmayan ne çok şey şimdi çocuklarımızın hayatlarında var. Dolayısıyla yeni duruma alışma noktasında düşe-kalka, deneme-yanılma yoluyla değil, bilgili ve bilinçli bir şekilde yaşamımızı yeni bir bakış açısıyla yeniden şekillendirmemiz gerekmektedir.

Bizlerde bu yazımızda teknolojinin çağımızda artık mecburi hale geldiğinin bilincinde olarak faydalarını ve zararlarını sizlerle paylaşarak bu önemli konuya dikkat çekmek istiyoruz.

Teknolojinin fayda veya zarar sağlaması, onu nasıl, ne kadar ve hangi amaçla kullandığımıza bağlıdır. Genel olarak, teknoloji eğer amacına uygun, doğanın ve insanın yararını gözeterek kullanıldığı sürece faydalıdır. Teknolojiyi zararlı hâle getiren, onu kullanmayı bilmeyen, yanlış kullanan veya amacından uzaklaştıran insandır.

Teknolojinin faydaları saymakla bitmez. Teknoloji sayesinde bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilir, iletişim kurabilir, eğitim alabilir, sağlık sorunlarını çözebilir, ulaşımı kolaylaştırabilir, işlerimizi verimli bir şekilde yapabilir, eğlenebilir ve daha birçok şey yapabiliriz. Teknoloji, hayatımızı kolaylaştıran, geliştiren ve zenginleştiren bir araçtır.

Teknolojinin zararları ise, onu bilinçsiz ve kontrolsüz bir şekilde kullandığımızda ortaya çıkar. Teknoloji bağımlılığı, sosyal becerilerin bozulması, iletişimde kopukluk, ailesel sorunlar, fiziksel sağlık sorunları, zihinsel sağlık sorunları, uyku düzeni bozuklukları, öğrenme ve hafıza sorunları, veri güvenliği ve fiziksel aktivite eksikliği gibi pek çok zararlı etki teknolojinin yanlış kullanımından kaynaklanır.

Teknoloji faydalı kullanıldığında:

Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabiliriz. Örneğin, internet sayesinde araştırma yapabilir, haberleri takip edebilir, e-kitap okuyabilir, online kurs alabilir, sertifika kazanabilir, ödevlerimizi yapabilir, sınavlara hazırlanabilir, öğrenme platformlarına katılabilir ve daha birçok şey yapabiliriz.

İletişim kurabiliriz. Örneğin, sosyal medya, e-posta, mesajlaşma, video konferans, telefon gibi araçlar sayesinde arkadaşlarımızla, ailemizle, iş arkadaşlarımızla, müşterilerimizle, öğretmenlerimizle, danışmanlarımızla, uzmanlarımızla, liderlerimizle, takipçilerimizle ve daha birçok kişiyle iletişim kurabilir, fikir alışverişi yapabilir, destek verebilir, iş birliği yapabilir, sosyalleşebilir ve etkileşime girebiliriz.

Sağlık sorunlarını çözebiliriz. Örneğin, tıbbi teknoloji sayesinde hastalıkları teşhis edebilir, tedavi edebilir, önleyebilir, izleyebilir, iyileştirebilir, aşılayabilir, organ nakli yapabilir, protez kullanabilir, rehabilitasyon sağlayabilir, yaşam süresini uzatabilir ve yaşam kalitesini artırabiliriz.

Ulaşımı kolaylaştırabiliriz. Örneğin, ulaşım teknolojisi sayesinde araba, otobüs, tren, metro, tramvay, bisiklet, motosiklet, uçak, helikopter, gemi, roket, uzay mekiği gibi araçlarla seyahat edebilir, istediğimiz yere hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilir, farklı kültürleri tanıyabilir, ticaret yapabilir, turizm yapabilir, macera yaşayabilir ve gezegenimizi keşfedebiliriz.

İşlerimizi verimli bir şekilde yapabiliriz. Örneğin, iş teknolojisi sayesinde bilgisayar, tablet, akıllı telefon, yazıcı, tarayıcı, kamera, projeksiyon, sunum, grafik, tablo, rapor, analiz, otomasyon, robotik, yapay zekâ, bulut bilişim, veri madenciliği, yapay sinir ağları, makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi araçlarla işlerimizi kolaylaştırabilir, hızlandırabilir, iyileştirebilir, optimize edebilir, yenilikçi olabilir, rekabetçi olabilir, karlı olabilir ve başarılı olabiliriz.

Teknolojinin zararları ise, onu bilinçsiz, kontrolsüz bir şekilde kullandığımızda ortaya çıkar ve hayatımızda çok ciddi sıkıntılar yaşamamıza sebebiyet verebilir.

Teknoloji Yanlış Kullanıldığında:

Teknoloji bağımlılığı yaşayabiliriz. Örneğin, teknolojiyi aşırı ve gereksiz bir şekilde kullandığımızda, ondan kopamaz, ona bağlanır, ona ihtiyaç duyar, ona alışır, ona dayanır, ona güvenir, ona saplanır, ona takılır, ona tapar ve ona yaşar hale geliriz. Bu da bizi gerçek hayattan uzaklaştırır, yalnızlaştırır, mutsuzlaştırır, tatminsizleştirir, bağımlılaştırır ve köleleştirir.

Sosyal becerilerimiz bozulabilir. Örneğin, teknolojiyi iletişim kurmak için tek araç olarak gördüğümüzde, yüz yüze iletişim kurmayı unutur, göz teması kurmayı beceremez, beden dilini okuyamaz, mimikleri anlayamaz, ses tonunu ayarlayamaz, duyguları ifade edemez, empati kuramaz, saygı gösteremez, dinlemeyi bilmez, konuşmayı bilmez, tartışmayı bilmez, anlaşmayı bilmez, çözüm bulamaz ve uyum sağlayamaz hale geliriz. Bu da bizi sosyal açıdan yetersiz, beceriksiz, zayıf, pasif, çekingen, utangaç, asosyal, antisosyal, yabancı, yalnız ve mutsuz yapar.

İletişimde kopukluk yaşayabiliriz. Örneğin, teknolojiyi iletişim kurmak için çok fazla kullandığımızda, gerçek iletişimin yerini almasına izin verir, iletişimde samimiyeti, derinliği, kaliteyi, anlamı kaybeder, duyguyu, bağı, güveni, saygıyı, sevgiyi ve iletişimde mutluluğu kaybederiz. Bu da bizi arkadaşlarımızdan, ailemizden, iş arkadaşlarımızdan, müşterilerimizden, öğretmenlerimizden, danışmanlarımızdan, uzmanlarımızdan, takipçilerimizden ve daha birçok kişiden uzaklaştırır, bizi yabancılaştırır, yalnızlaştırır ve mutsuzlaştırır.

Ailesel sorunlar yaşayabiliriz. Örneğin, teknolojiyi aile hayatımızda çok fazla kullandığımızda, ailemize zaman ayıramaz, ilgi gösteremez, değer veremez, destek olamaz, saygı duyamaz, sevgi gösteremez, güvenemez, bağlanamaz, mutluluk veremez ve huzur sağlayamaz hale geliriz. Bu da bizi eşimizden, çocuklarımızdan, anne-babamızdan, kardeşlerimizden, akrabalarımızdan, dostlarımızdan ve komşularımızdan uzaklaştırır, bizi yabancılaştırır, yalnızlaştırır ve bizi mutsuzlaştırır.

Fiziksel sağlık sorunları yaşayabiliriz. Örneğin, teknolojiyi fiziksel aktivite yapmak yerine kullandığımızda, hareketsiz bir yaşam sürer, kaslarımızı zayıflatır, kemiklerimizi inceltir, metabolizmamızı yavaşlatır, kilo alır, birçok ciddi sağlık problemleri ile karşı karşıya kalırız.

Teknolojinin faydalı veya zararlı olması, bizim elimizdedir. Teknolojiyi doğru zamanda, doğru miktarda ve doğru amaçla kullanırsak, hayatımızı güzelleştirebiliriz.

Teknolojiyi aşırı, gereksiz ve yanlış amaçla kullanırsak, hayatımızı zorlaştırabiliriz. Bu yüzden teknolojiyi akıllıca kullanmalı, onun nimetlerinden faydalanmalı, ama onun kölesi olmamalıyız. Teknolojiyi hayatımızın bir parçası, ama hayatımızın tamamı yapmamalıyız.

Teknolojiyi kullanırken, doğayı, insanı ve kendimizi unutmamalıyız. Teknolojiyi sevmeli, ama ona bağlanmamalıyız. Teknolojiyi takip etmeli, ama ona kapılmamalıyız. Teknolojiyi bilmeli, ama ona güvenmemeliyiz. Teknolojiyi denemeli, ama ona aldanmamalıyız. Teknolojiyi paylaşmalı, ama ona zarar vermemeliyiz. Teknolojiyi yaşamalı, ama onun için yaşamamalıyız.

Derler ya insanın kendine ettiği kötülüğü kimse edemez, teknoloji konusu insanı vezir de eder rezil de, bu yazı vesilesiyle siz değerli okuyucularımdan istirhamım yazıyı derin derin düşünmeleri, muhasebe yapmalarıdır.

Hayatlarındaki teknolojinin faydalarını artırmalı, varsa zararları onları azaltmaya çalışmalıdır. En azından gelecekte ortaya çıkabilecek zararları önleme açısından farkındalık sahibi olmaları, teknolojiyi bilgili ve bilinçli kullanma noktasında kendilerini geliştirmeleridir. Hayatta değişmeyen şey değişimdir, değişimin negatif yönde mi pozitif yönde mi olacağı ise tamamıyla bizim irademize ve kararlarımıza bağlıdır. Sağlıcakla Kalınız…