Mübarek bir geceye daha ulaştık Rabbimize hamdolsun. Berat Gecesi fazileti çok büyük bir gecedir. Hadisi Şerifte bu gece için o dönemde sayısız koyunları olan Beni Kelb kabilesinden örnek vererek “Yüce Allah bu gecede kabilenin koyunlarının tüyleri kadar kişiyi Cehennemden kurtarır” müjdesini vermektedir. Ancak Allaha şirk koşanlar, Müslümanlara kin besleyenler, akraba ile bağlarını kesenler, anne-babaya asi olanlar, kibirli olanlar ve uyuşturucu şeyler kullananlar istisna tutulmuştur. 

Asıl olan iyi insan olmaktır bu dünyada, iyi olmak için insan fıtri olarak, vicdani olarak her türlü potansiyel, bilgi ve beceriye sahiptir, akıl iyi-kötüyü ayırt etme noktasında muhteşem bir yeteneğe sahiptir.    

İnsanoğlunun dünya hayatındaki en büyük zenginliği akıl ve inançtır. Akıl ve inancın bir araya gelerek bir şey yapmaya karar vermesine ise “niyet” diyoruz. Niyet, ibadetlerin en önemli şartlarından olup niyet olmadan yapılan hiçbir ibadet -aynı hareketler yapılsa bile- makbul değildir. Niyet etmek aynı zamanda bir çeşit karar almaktır. Hayatta çok fazla sayıda, çok farklı sebeplerle çeşitli kararlar alırız. Aldığımız kararları uygulama anlamında ihtiyacımız olan şey ise iradedir. İrade kuvveti ve iradeli olabilmek günlük hayatımızda özellikle de dini hayatta çok önemlidir. İnsan zayıf yaratılmıştır vurgusu fiziki bir zayıflıktan çok zihinsel, duygusal bir zayıflıktır. İnsan iradesini özellikle manevi olarak güçlendirdikçe kişi aklen, zihnen, kalben ve duygusal olarak da güç kuvvet kazanır. İrade insanın hem bu dünyasını hem ebedi olan ahiret hayatını etkileyecek derecede ehemmiyete haizdir. Önemine binaen iradenin anlamlarına kısaca bakalım:

İrade: sözlükte istemek, seçmek, tercih etmek, karar vermek gibi anlamlara gelirken ıstılahı olarak ise ortaya çıkan ilgili seçeneklerden birinin seçilip belirlenmesi, tayin ve tahsis edip uygulama aşamasına geçilmesidir.

Yazımıza akıl, inanç, niyet, karar, irade, uygulama gibi çok önemli içerikleri olan kelimeler ile başladık çünkü içinde bulunduğumuz günler Ramazan ayının yaklaştığını bizlere haber veriyor, Ramazan Ayının habercisi Berat Gecesine ulaştık. 

Berat Gecesi, meleklerin ve Cebrail Aleyhisselamın dünyaya inerek yeryüzünde bulunan biz insanların en yüce makam olan yüceler yücesi Rabbimiz ile en kolay, en hızlı ve en etkili bağlantı kurabilmemize imkân veren çok önemli bir gecedir. Bu gece büyüklük, anlam, etki bakımından, tüm dünya tarihi ve tüm insanlık hayatı boyunca hep önemli olacak kaderlerin takdir edildiği gecedir. Bu gecede insanların imtihanları, imtihanda gelecek sorular, tercih etmek durumunda kalacağı olaylar belirlenmeye başlar.

Berat gecesinin hakkıyla ihya edilmesi ile kalplerdeki iman tazelenir-güçlenir, vicdan ve inanç kuvveti artar, hızlanan ve yoğunlaşan dünya hayatıyla karışan zihinler, zayıflayan kalpler yeniden saf-temiz-doğal fıtri ilk hallerine yaklaşma imkânı bulurlar.

Berat gecesinin önemli yönleri; Önemli işler bu gecede belirlenir, bu gecede ibadetlerin faziletleri çok büyüktür, bu gecede ilahi rahmet dünyayı kaplar, bu gece mağfiret gecesidir, bu Peygamber Efendimize Şefaat izni verilmiştir.  

Böyle mübarek bir gecede Müslümanlar tarafından ayrıntılı günlük, haftalık, aylık, yıllık yaşam planları yapılması dua niyetine geçecek, insanların daha iyi, huzurlu bir hayat yaşamasına, güzel planlamalar ile birçok yeni bilgi ve beceriler kazanarak maddi-manevi daha çok faydalı işler yapmalarına vesile olacaktır. Belki bu gecede alacağı güzel kararlar, bu kararların neticesi yapacağı planlar ile hayatta kazanacağı güzel düşünce, fikir, beceriler kendilerinin tüm dünya hayatını etkileyebileceği gibi başta kendisine olmak üzere çevresindeki insanlara daha faydalı olmalarına da imkân sağlayacaktır.

İstanbul fatihi Fatih Sultan Mehmet’in çocukluğundan itibaren yaptığı planlar ile İstanbul’u fethederek İslam âlemine hediye ettiği gibi yapılacak güzel planlar sonucu zamanın ve imkânların doğru kullanılması ile ortaya çıkabilecek faydalar, geçmişten günümüze çağları aşan nice büyük etkiler gibi günümüzde de büyük çalışmaların ortaya çıkmasına vesile olacaktır. Bu başarıların tekrar yaşanması için insanların azami ölçüde planlı, disiplinli, gayretli çalışmasına ihtiyaç vardır.

Bu gecede Kuran-ı Kerim Levhi Mahfuza toptan olarak indirilmiştir. Kuran-ı Kerim, insanın bu dünyada nasıl yaşam süreceğini anlaması açısından çok büyük bir olaydır: eğer insanlar hakkıyla Kuranın kıymetini bilirlerse hayatlarında çok şey değişecektir. Dünya yaşamının geçici olduğunu, ancak bu geçici dünyanın ölüm sonrası ebedi hayat anlamında kendileri için ne kadar büyük bir önem içerdiğini anlayabilirse insan, işte o zaman dünyanın aldatıcı özelliğinin önüne geçmek insan için kolaylaşacaktır. İşte o zaman her insan, ortaya çıkacak doğru anlayış ve kazanacağı farkındalık ile İslami kuralların ibadet ve günlük hayattaki uygulamalarının dünya hayatına yerleştirilen en güzel plan ve sistem olduğunun hızla farkına varabilecektir.

Eğer insan zihnine tam anlamıyla bu manevi farkındalık yerleşirse o zaman hiçbir İslami hüküm o kişiye ağır ve zor gelmez. Hatta tam tersine her bir hüküm içerisindeki muhteşem dünyevi-uhrevi faydaların, hikmetlerin bilinciyle her Müslüman çok daha samimi ve gönüllü olarak yerine getirilmesi gerekenlerin tamamını eksiksiz hatta fazlasıyla tüm güç, gayret ve bilinciyle yerine getirmeye başlayacaktır.  

Eğer insanlar dini hükümleri hayatlarının her alanında yani sadece ibadet hayatında değil, eğitim hayatından-söz-nişan-düğününden aile hayatına, günlük yaşamından ticari hayatına kadar her alanda uygulamaya geçirebilirse; insanların kendi kaderleri değişeceği gibi, toplumun, milletin, devletin hatta tüm dünyanın dahi kaderi değişmeye başlayacaktır. Bu güzel değişimle de tüm dünya genelinde kötülükler, zulümler azalmaya, iyilik ve güzellikler artmaya başlayacaktır.

Müslümanların Peygamber Efendimiz (S.A.V) dönemi, halifeler dönemi, Abbasiler dönemi, Selçuklular, Avrupa’ya medeniyet-ilim öğreten Endülüs, Osmanlının güçlü olduğu dönemlerde olduğu gibi dünyada etkili güç oldukları çağlarda hem huzurlu ortamlar olmuş hem de tüm dünyaya maddi-manevi katkıları olmuştur. Bu dönemlerde Müslümanlar tarafından kurulan medeniyetler, ortaya çıkan tarihi yapılar ve yetiştirilen ibni Sina, ibni Rüşd, Gazali, ibni Haldun gibi yüzlerce ilim adamı Müslümanlar yeniden güçlü olduğu takdirde İslam âleminde yeniden yetişebilecektir. O dönemlerde Müslüman ilim-bilim insanlarının dünya genelindeki tüm insanlığa büyük faydalar sağladıkları gibi yeniden Müslümanlar etkin, yetkin ve güçlü oldukça dünyada yeniden İslam neşv-ü nema bulacak, Müslümanlar insanlığın dertlerine deva olmaya yetkin olacaktır. Günümüzde güçlü olanların zalimler olması sebebiyle Gazze ve dünyanın farklı yerlerinde yaşadığımız acı ve ıstıraplar yok olacaktır.  

Berat gecesi aynı zamanda Üç Ayların ortasına geldiğimizi de bizlere hatırlatmaktadır. Bu vesileyle Üç Ayların ve Berat gecemizin kadr-u kıymetini bilerek, kaderimize etki edecek güzellikte değerlendirmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin niyazıyla Berat gecenizi tebrik ediyor sağlık, huzur, emniyet, neşe, coşku, heyecan içerisinde Ramazan-ı Şerif ayına ulaşmayı Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Kalınız Sağlıcakla …