Travma sadece birkaç şanssız insanın başına gelen bir şey değildir, psikolojimizin temel kaynağıdır. Ölüm ve hastalıklar hepimizi etkiler, fakat yalnızlık ve korkudan kaynaklanan gündelik acılarda travmatiktir. (Psikiyatr Mark Epstein)

Depremden ve travmadan kaçış yok. Travmanın ve depremin ne olduğunu insan psikofizyolojisinde nelerin yaşandığını ve buna nasıl katlandığımızı anlamak travmanın iyileşmesi için önemli bir seçenektir. Başka bir deyişle deprem gerçeğini ve yaşadığımız travmayı anladıktan sonra gerek kendimize gerekse de etrafımızdaki insanlara, diğer canlılara daha sevgi dolu daha müşfik daha şefkatli olabileceğimizi de anlamış oluruz.

Deprem kuşağında yer alan ve bir Ortadoğu ülkesi olan Türkiye’de yaşanan afetler deprem, sel, kaza, kitlesel şiddet, önem arz edecek düzeyde yaşanmaktadır. Ortaya çıkan travmatik etkiler sadece bireyleri değil olayın yaşandığı bölgeyi hatta o ülke topluluğunu derinden etkileyebilir. Oluşan travmatik etkiler yok olmasa da onların oluşturduğu olumsuz etkileri azaltmak onarmak ve tedavi etmek gerekir.

Deprem ve sonrasında oluşabilecek ruhsal problemlerin tedavisi ve önlenmesi bir hedeftir. Diğer taraftan yapılacak psikososyal ilk yardım acil ve başlangıçta olması gereken destekleyici bir korunma yöntemidir. Bunların dışında gerçekçi bir mücadele için deprem öncesinde ve depremden sonraki yaraların sarılması, ,iyileştirilmesi ve tekrar ortaya çıkmaması için alınacak önlemler hepimizin sorumluluğundadır.

Psikososyal ilk yardım risk gruplarını gözeterek güvenilir eşitlik ve duyarlılıkla giderilmeyi hedef alır. Barınma, gıda desteği, emniyetli bir ortam, din, dil, ırk gözetmeksizin eşitlik çerçevesinde desteklerin sürdürülmesi insanlara dilenci gibi hissettirmeden saygı gösterecek şekilde destek ve dayanışmanın yapılabilmesi çok kıymetlidir.

İnsani yardım gerektiren durumlarda insanların yardım etme hakkına, onurlu yaşama hakkına, korunma ve güvenlik hakkına ve kendi iyileşmeleriyle ilgili kararlara tam olarak katılma hakkına sahip olduğu unutulmamalıdır.(Sphere 2018)

Yaşanan deprem ve oluşan travmaya yaklaşımda alınabilecek önlemler; güvenlik sağlama, teskin edilme, kaynakların sağlanması- yolların yaratılması, insanlarla bağların güçlendirilmesi ve umut aşılama olarak sıralanabilir.

Ölenlere Allahtan rahmet diliyorum. Sevdiklerine, yakınlarına sabırlar dilerim.

Hepimizin başı sağ olsun.