Sınav Kaygısı ne değildir? Sınav kaygısı hastalık, bozukluk, yolun sonu değildir. Ucunda ölüm de yoktur.

Kaygı bir duygudur ve doğaldır. Kaygı düşük dozda motivasyonu ve öğrenmeyi artırarak performansı olumlu etkiler. Yüksek düzeyde kaygı öğrenmeyi azaltır, performansımızı olumsuz etkileyerek, kaygının bedensel belirtilerinin(huzursuzluk, darlık, çarpıntı, bulantı, isteksizlik, terleme, ağız kuruluğu, karın ağrısı, uyku bozuklukları, dikkat ve odaklanma sorunları, başarısızlık korkusu, yetersizlik, değersizlik, güvensizlik belirtileri) oluşmasına yol açar.

Sınav kaygısı nedir? Çabalayarak elde edilen bilginin sınav esnasında etkin şekilde kullanılmasına engel olarak başarı performansının azalmasına neden olan yoğun kaygı olarak tanımlanır. Kaygının ortaya çıkmasına sebep belirsizliktir. Belirsizliği belirli hale getiren bilgidir, bilmektir. Bilinirliği, bilgiyi artırdıkça belirsizlik azalır, “kaygı sisi” uzaklaşır.

Sınav kaygısını artıran nedenler arasında gerçek dışı düşünce biçimine sahip olmanın yanında, yüksek standartları olan mükemmeliyetçi ve rekabetçi kişilik özellikleri, yine bu kişilik özelliklerine sahip aile bireyleri, sosyal çevre ve öğretmenler yer almaktadır.

Üniversite öğrencilerinde yapılan çalışmalarda sınav kaygısı yaygınlığı %30 olarak bildirilmektedir. Kaygının belirli bir düzeyi bizi temkinli, dikkatli motive ederek hayatta kalmamız için öğrenme ve bilme sürecimize destek olur. Yüksek kaygı düzeyi olumsuz olarak performansımızı, motivasyonumuzu ve akademik başarımızı düşürür.

Performans kaygı eğrisi:

Sınav kaygısı bedenimizde fizyolojik uyarımlara, bu uyarımların ve sınav sürecinin olumsuz, gerçek dışı düşüncelerle yorumlaması ve toplumsal, ebeveyn, okul etkisi/baskısı olarak oluşabilmektedir.

Devamı gelecek hafta…

Uzm.Dr. Gökhan Kandemir

Psikiyatr & Psikoterapist

www.drgokhankandemir.com

İrtibat tel: 0462 4110404