Kent konseyleri belediye teşkilatı olan yerlerde kurulan yapılardır. 

Kent konseyleri 3.7.2005 tarih ve 5393 sayılı belediyeler kanunu yasalaşmıştır. 

8.10.2006 tarih ve 26313 sayılı resmi gazetede yayımlanan kent konseyi yönetmeliği ile de yönetim ilkeleri, organları, görev ve yetkileri ile çalışma usül ve esasları belirlenmiş,

Yerelde kent konseyleri ilgili yasa ve yönetmeliğe aykırı olmamak kaydı ile kendi yönergesini oluştur, genel kurulunda oylar ve bu yönerge doğrultusunda faaliyetlerini sürdürür.

Kent konseyleri Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla bir araya geldiği demokratik yapılardır.

Kent konseyinde buluşan bileşenler hemşerilik hukuku çerçevesinde buluşurlar,
Kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlerler, tartışırlar ve çözümlerini geliştirirler.

Kent konseyleri ortak aklın ve uzmanlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını ifade eder.

Bu tanımların tamamı ilgili yönetmelikte açıkça belirtilmiştir.

Yine o yönetmelikte kent konseyi genel kurulunun kimlerden oluşacağı açıkça belirtilmiştir.

Kent konseyi aşağıda belirtilen temsilcilerden oluşur;
-    Vali veya temsilcisi
-    Belediye başkanı veya temsilcisi
-    Vali tarafından belirlenecek ve sayısı 10’u geçmeyecek kamu kurum ve kuruluşunun temsilcisi,
-    Büyükşehir belediye meclisindeki ilçelerden seçilerek gelen meclis üyesi sayısı kadar muhtar,
-    İlde teşkilatını kurmuş ve seçime girme hakkı olan siyasi parti temsilcileri,
-    İlde kurulu üniversitelerin temsilcileri,
-    Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu temsilcileri,
-    Şubesi bulunan sendikaların temsilcileri
-    Esnaf kuruluşlarının temsilcisi
-    Derneklerin temsilcileri
-    Vakıfların temsilcisi
-    Baro temsilcisi
-    Noter odası temsilcisi
-    Kent konseyi meclislerinden gelen temsilciler
-    Kent konseyince kurulan çalışma gruplarından gelen temsilcilerden

Buraya kadar yazılanların tamamı yorumdan uzak, kanundan, yönetmelikten ve yönergeden beslenen bilgilerdir.
Bundan sonra olaya yorumla besleyerek Trabzon’da aşamadığımız ya da aşmak istemediğimiz sorunu sizlerin takdirlerine bırakmak istiyorum.
Kent konseyinin üyelerinin kimlerden olduğunu yukarıda sıraladık. 
Bu kişiler Trabzon kent konseyinin yönergesini belirleyecek,  başkanını seçecek, yürütmesini seçecek kişilerin oluşturduğu genel kurul anlamına geliyor.

Zaten sorun burada başlıyor.

Trabzon’da bu liste şuanda yaklaşık 250 kişiden oluşuyor.


Trabzon da hâlihazırda 1700 faal dernek bulunduğunu düşünürsek diğer bileşenlerle birlikte Trabzon kent konseyinin 2000’e yakın üyesi olması gerekirken  genel kurul listesinin 250’e sıkışmasının sebebini bulmamız gerekmektedir.

Trabzon kent konseyinin yönergesinin 235 kişilik bir genel kurul listesine giden davet neticesinde gelen 40-50 kişinin katılımı ile belirlendiğini biliyor musunuz?

Son seçimde belirlenen başkan ve yürütmesinin yine bu 250 kişilik listeye giden davet neticesinde gelen yaklaşık 190 kişi tarafından seçildiğini biliyor musunuz?

Kent konseyi genel kurulu tarafından onaylanan yönergede açıkça belirtilmesine rağmen, genel kurul listesinde ismi bulunmayan derneklerin genel kurul üyesi olma taleplerinin mazeretsizce geri çevrildiğini biliyor musunuz?

Bu konuyu açıklamak için biraz ana konumuzdan uzaklaşacağım. 

6 Temmuz 2020

Trabzon kent konseyinin yönergesini oylamak için genel kurul toplantısı var. 250 kişiye davet gitmesine rağmen katılan 20-30 kişi. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için salonda bulunanların itirazı üzerine genel kurul 1 hafta sonraya erteleniyor.

14 Temmuz 2020

Yine yeterli çoğunluk yok ancak yönetmelik gereği mevcut katılım ile genel kurul gerçekleşiyor. 
50-60 kişinin katıldığı genel kurulda katılım az olmasına rağmen heyecanlı bir genel kurul geçiyor. Dersine çalışmış birkaç genel kurul üyesi ön plana çıkıyor. Trabzonlu olmamasına rağmen Trabzon’un daha güzeli hak ettiğini düşünen Murat Başer isminde bir genç. Üniversiteyi Trabzon’da okumuş, kent konseyine üniversitedeyken girmiş, genç meclisi başkanlığı yapmış, başkanlığı haksızlıkla elinden alınmış, yaşanan süreçte gördüklerini sindirememiş ve yanlışlıkların değişmesi için, Trabzon için mücadele eden bir genç.

 Bu genç gündeme gelen 15 maddenin 10’nu değiştirilmesine vesile olmuş ancak bir maddeyi değiştirememiş.

İşte bu madde ile az önce yarım bıraktığımız konuya tekrar geri dönüyoruz.

İlgili maddenin özeti diyor ki eğer size davet gelmedi ise siz kent konseyine üye olmazsınız. Açıklanan listede isminiz yok ise dilekçe ile başvurursunuz. Kabul edilip edilmeyeceği takdire kalır.

Kısacası bu madde diyor ki kent konseyi genel kurul listesi vesayetin oluşturduğu ve yıllarca yanlış yönetildiği için etkisiz olan yönetimin belirttiği listenin dışına çıkamaz.

Hâlbuki Murat Zorluoğlu Kent konseyine çok önem verdiğini her platformda sergiledi. 
Yer verdi,
Ödenek verdi,
İmkân verdi.

Kent Konseyi Başkanı Sayın Hasan Karal bugüne kadar yapılmayan birçok faaliyeti gerçekleştirdi. Kent konseyi tarihinde ilk kez meclise gündem taşıdı. Kent konseyinin adını duyurdu, prestijini yükseltti.

Tüm bunlar yapılan genel kurulda Hasan hocanın tekrar seçilmesi için yeterliydi.

Vesayetin oluşturduğu genel kurul listesi ile seçime girmeye gerek yoktu. 

Kabul edin tüm başvuruları. Kim niyetli ise genel kurul üyesi olsun.

Koskoca Trabzon Kent Konseyi 250 kişi ile temsil edilmesin.

Sonuçta Kent Konseyi Başkan adayı akademisyen, siyasetle anılmamış bir hocamız.

Yeni yürütme kurulunda birbirinden değerli isimler var. 

Yürütme kurulununun, tabana yayılan, siyasetten uzak tarafsız, bağımsız bir algısı var.

Bırakın seçmen kararını versin. 

Akıllarda soru işareti kalmasın.

Bundan sonraki seçimlerde bu soru işaretlerinin akıllardan kalkması için yeni seçilen Başkan ve yürütme kurulunun bu madde ile ilgili ivedilikle çalışma yapması gerekmektedir.


İçişleri bakanlığınca akredite edilmiş tüm derneklerin talepleri değerlendirilsin.

Kent konseyine üyelik için üyelik talebinde bulunan derneklerden ekstra bir kriter istenecekse genel kurulun onaylayacağı yönerge ile bu resmileşsin.

Üye sayısı baz alınsın, son yıllardaki faaliyetleri baz alınsın,  faaliyet konusu baz alınsın veya faaliyet süresi baz alınsın.

Ancak bir kriter olsun.

Karar keyfiyete bırakılmasın.

Aksi takdirde kent konseyinin başarıya ulaşması zorlaşacaktır.
Yazımın sonuna gelirken demokratik bir biçimde yarışan iki başkan adayımız ve yürütme kurulu üyelerine teşekkür ediyor, seçimde en çok oyu alan kent Konseyi Başkanımız Hasan Karal ve Yürütme kurulunu tebrik ediyorum. 

Seçimde ikinci en çok oyu alan Mustafa Yılmaz ve yürütme kurulunu da seçimde sergiledikleri iradeden dolayı tebrik ediyorum.

En nihayetinde bu tarz seçimlerin kaybedeni olmaz. Kazananları olur.

Kalın sağlıcakla...