16 Haziran 2024 Pazar günü, tüm İslam âlemi için büyük bir anlam taşıyan Kurban Bayramı başlıyor. Bu mübarek gün, hem inancın derin köklerine dayanan bir ibadet hem de toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. Peki, kurbanın dinî dayanağı nedir ve bu ibadet neden bu kadar önemli?

Kurban, Kur'ân-ı Kerîm, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadet olup hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır. Kur'ân-ı Kerîm’de Allah, insanlara verdiği nimetleri anmaları ve şükranlarını göstermeleri için kurban kesmeyi emretmiştir. Hac Suresi'nde bu durum şu şekilde ifade edilir: “Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.” (el-Hac, 22/28). Bu ayet, kurbanın yalnızca bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın bir aracı olduğunu da açıkça ortaya koyar.

Hz. Peygamber (s.a.s.), sahih hadislerde kurbanın Allah katında en sevimli ibadetlerden biri olduğunu belirtmiştir. Peygamber Efendimiz, kurban kesmenin kişinin hayır hanesine yazılacağını, kurban edilen hayvanın her bir parçasının bir iyilik vesilesi olacağını ifade etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1 [1493]; İbn Mâce, Edâhî, 3 [3126]). Bu nedenle, kendisi de kurbanın meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kesmiştir (Tirmizî, Edâhî, 11 [1506-1507]; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119 [1712, 1714]; Müslim, Edâhî, 17 [1966]).

Kurban, sadece bir ibadet olmanın ötesinde, Müslüman toplumlar için birlik ve beraberlik mesajı taşır. Hicretin ikinci yılından günümüze kadar, Müslümanların kurban kesmeleri, bu konuda bir görüş birliği olduğunu ve kurbanın ne kadar köklü bir gelenek olduğunu gösterir.

Bu ibadet, Allah’ın verdiği nimetleri paylaşmayı ve şükran duygusunu en güzel şekilde ifade etmeyi sağlar. Kurban edilen hayvanın etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması, toplumsal adaletin ve dayanışmanın güçlenmesine katkıda bulunur. Kurban, maddi anlamda paylaşmanın yanı sıra, manevi olarak da arınma ve Allah’a yakınlaşma vesilesidir.

Kurban Bayramı, bireysel ibadetlerin yanı sıra toplumsal sorumluluklarımızı hatırlatır. Bu bayramda, kurban ibadetini yerine getirirken aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı da pekiştiririz. İhtiyaç sahiplerine el uzatmak, onların yüzünde bir tebessüm yaratmak, bu bayramın en büyük sevaplarından biridir.

Bu mübarek günlerde, kurbanlarımızı Allah rızası için keserken, toplumun her kesiminden insanla paylaşmanın ve yardımlaşmanın mutluluğunu yaşamalıyız.

Kurban Bayramı’nın, hepimize huzur, bereket ve birlik getirmesini diliyorum.