Turizm, bir bölgeye veye bir ülkeye has olmayıp, Dünyanın tamamını kapsayan ve ekonomiye önemli düzeyde katkı sağlayan sektörlerden biridir.

Bu katkının devam edebilmesi turizmin çeşitliliğinin artırılarak sürdürülebilirliğinin gerçekleşmesi ile sağlanabilir.

Bu çeşitlilik içinda kırsal turizm çerçevesinde, turistlerin doğal ortamlarda tatillerini geçirmek, buralarda farklı kültürlerle kaynaşmak ve kırsalın ekonomisine katkıta bulunmak önem arzetmektedir.Zira kırsaldaki özel yemeklerin ilgi görmesi ve ekolojik ortam rahatlığı ile daha bir çok kritetr bu açıdan ilgiyi artırabilir.

Onun için kırsal tarım turizmi bu alanların ekonomik açıdan kalkınmasında önemli rol oynayan pozitif bir turizm türüdür.

Günümüzde sürdürülebilirlik genel ekonomiden daha önemli duruma gelmiştir.

Daha açıkcası kırsalda işsizliğin olduğu bir ortamda istihdam yaratma gücü yanında kentlere göç olayınıda önemli ölçüde önlemede ciddi rol oynayacaktır.

Kırsal turizmin bir altyapı başlığı olan tarım turizmi(Agro turizm veya Köy turizmi) kırsal girişimcilik açısından yüzyılımızda çok önem taşımaktadır.Süreklilik arzeden turizm çeşitliliği içinde yer alan tarım turizmi pek çok ülke uygulama alanlarına sahip olmakla birlikte , ülkemizde bu hususlar yeni, yeni ilgi çekmeye başlamış olup, her konuda olduğu gibi bu konudada geç kaldığımız bir gerçektir.

Kaldı ki kırsal kırsal turizmin genel anlamda SWOT analizi dahi yapılmamış olması tarımsal ürün çeşitliliğinınde tespit edilmemiş olması ile eş değerlidir.

Şayet bu planlama çalışmaları tamamlanmış olsaydı bugün kırsal kedim daha zengin , göç etmekten kurtulmuş ve daha üretken olurdu.

Bu açıdan her sektörün bir veye birçok bileşeni olmasına karşın kırsal turizm hep gözardı edilmiş ve çözümler sürekli ötelenmiş haliyle göç ile istihdam travmasıda ortadan kaldırılamamıştır.

Yani dünyanın çok önemsediği ve çiftcinin zenginleşmesinibu yolla sağlsmakta yeni, yeni uygulamaları devreye sokarken bizim çiftçilerimizde pahalıya üretip ucuza sat yöntemiyle hayatını sürdürmeye çalışmaktadır.

Ülkemizin farklı özelliklere sahip yedi bölgesinde farklı bakış açıları ve üretim desenleri bir hakikatken bu husus dahi dikkate alınmamaktadır.Halbuki yedi bölgenin her birinde onlarca farklı proje uygulama.imkanına doğal ortam elverişli olmasına rağmen, sahillerin ve ormanların yağmalanmasıda anlaşılabilir değildir.

Bu şekilde insanların nefes slma alanları daraltılırken kırsaldada çiftçilerin nefeslerinin kesilmesine kimse dikkat çekmemektedir.Kırsal turizm veya tarım turizminin asıl amacı çiftçiyi maddi ve manevi anlamda desteklemeyi amaçlarken ürün tanıtımıda ćiftćiye ayrı bir reklam katkısı olacak ve bilgi üretimide toplumsallaşmış olarak kırsal bilinç hizmeti gelişmış olacaktır.

Tüm sıkıntılara rağmen üreticiler tarım turizmine olumlu bakarken ülkeyi veya yerel kırsalı yönetenlerin bu sektöre uzak durmaları gelişmenin önünde ciddi bir engeldir.Kırsalın önündeki bu zorlukları aşmak için tarım turizminin gelişmesine yönelik olarak özel bahçelerin kurulması görsellik açısından önemli vede hayatidir.

Onun içindirki tarımda üretim planlaması  toplumsal bir görev ve sorumluluk olup, buna engel olan karmaşık faaliyetletide elemine ederek tarımsal turizm önceliklendirilmelidir.

Bu anlamda öncü bir planlama, teşvik ve bilgi birikimini ele alan bir işlevsellikle kırsalın kalkınması tarım turizmi ile mümkün olabilir.Bu süreç olumlu bir mecraya taşınabilirse; daha fazla istihdam, göç travmasına son, daha fazla refah ve hazineye girdi kesintisiz sürdürülebilirlik gibi güven marjları oluşacak bu durumda ülke kırsalının refah seviyesini yukarı doğru çekmiş olacaktır.Daha fazla zaman ksybetmeden " BACASIZ" fabrikaların sayısını artırarak bu sektörde geri kalmışlığımızı ortadan kaldırıp, sosyal toplum veye sosyal devlet toplumu olalım.

Yoksa zaman bizi hızla geçirecek ve TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYAMAYACAĞIZ.