İlimizde her yıl nüfus artış hızı düşmekte ve insanlar yaşadığı topraklarını terk ederek farklı illere göç etmektedirler.
Buradaki temel sorun ekonomik olup, mevcut üretim zinciri iki ürüne(Çay-Fındık) dayalı olduğundan elde edilen gelir hane halkının geçimini sürekli kılmakta çok yetersiz kalmaktadır.Trabzonda 230 bin hane halkı olduğundan her yıl ortalama 30 bin insanımızın geçim sıkıntısından dolayı ili terk etmesi durumun vahametini açıkça göstermektedir.

Çok uzun yıllardır göçün önlenememesi Trabzonu'un demografik profilini değiştirmekte bu bağlamda ilde yabancılaşma hızla yükselmektedir.Bu yüzyılda Trabzon bu durumu kesinlikle hak etmemektedir.Onun için fındık ve kısmen çay üretiminin yanında geliri oniki aya yayacak şekilde kırsal kesimde kadınların öncülüğünde kooperatifler veya birlikler kurularak bu üretimden elde edilen gelir kadının elinde toplanmalıdır.Kırsalda ne kadar üretim yapılıyorsa bunun 0/090'nı kadın tarafından elde edilmektedir yani kadın kırsalda işçi olmaya devam etmektedir.Yani üreten kadın  ise geliride o planlamalıdır.

Bu şekilde yıllardır çantasında bir kuruş görmeyen kadınlarımız ürettiklerinin karşılığını almadıkları halde bir işçi gibi kesintisiz çalışmaya devam etmektedirler.Kırsalda kurulacak kadın kooperatifleri üretim zinciri içerisinde her türlü hayvansal ve bitkisel ürünü üreterek pazara arz edip para kazanarak hem kendi üretim kültürünü geliştirip hemde çevresine örnek olacaktır.Bu vesile ile azalmış olan üretim artacak  ve atıl olan topraklarda yeniden üretime kazandırılmış olacaktır.Dahası gelir seviyesi artan insanlar göç etmekten vaz geçip kendi ata topraklarında yaşamaya devam edecektir.Bu yapılanma içerisinde üretim olayını tamamıyla kadınlar yürütecek ve devlette destek vererek KIRSAL' da girişimci yaratma olayı hayata geçmiş olacaktır.Asıl önemlisi klasik üretim kültürüne yeni üretim çeşitliliği(Kiwi,Karayemiş,Trabzon hurması,Karayemiş reçeli,Çilek,Kışlık taze fasulye ve.)  katarak hane halkının gelirini artırmak olmalıdır.Ayrıca araştırma yaparak daha hangi tarımsal çeşitlerin devreye sokulması gerekiyorsa devlet bu Planlama paralelinde kadın kooperatiflerini eģitip güçlendirerek üretim gücünün artmasını teşvik etmelidir.Bu çalışmalar yürütülürken ilimizdeki kalkınma ajanslarıda azami derecede devreye girmeli ve teknik hizmet kurumlarıda her türlü katkıyı SONUÇ OLARAK Gıda sektörü krize açık olmadığından ve raf ömrüde dikkate alınarak kadın kooperatifleri kuru ve işlenmiş ürünler temelinde faaliyet göstermelidir.Trabzon takımında bu işin üstesinden gelecek yeterli bilgi birikimi ve üretim  deneyimi olan çok insan kaynağı bulunmaktadır.

ÜRETMEYEN TOPLUMLAR BATAR ONUN İÇİN TOPRAKLARIN SONUNA GELİNMİŞ OLSADA ÜRETİMİN SONUNA GELİNMEMİŞTİR.SÜREKLİ VE KESİNTİSİZ ÜRETİM ANCAK TOPLUMU KURTARIR