Günümüzde kentler algılanması,hatırlanması ve zevk alınması gereken yaşamsal görünümlerdir.

Bu bağlamda kente görünür bir tasarım kazandırmak özel bir sorundur.

Bu tarz bir çalışmaya o kentte yaşayan sivil inisiyatif ve kamu kurumları aktif katılım sağlarsa uzun vadeli planlar hazırlamak mümkündür.

Dahası imar planları yatırımlar ve nüfus artış projeksiyonları esas alınarak ciddi bir alt yapı araştırma süzgeçinden geçirilerek pratiğe intikal ettirilmeliki insan yaşamına katkıda bulunsun.Yani insan odaklı bir plan hazırlanırken o alanın ilmek ilmek işlenerek bir çok keşfedilemeyen manzaranın deneyimlenmesi sağlanabilirse geçmiş hatalardan yeni bir algılanabilirlik yaratılabilir.

Yani bu şekilde kentte yaşayan insanlar ve faaliyetleri sabit fiziksel mekanlar kadar önemlidir.Bu anlamda kent algısında bütüncüllüğü sağlamak için parçalı algılardan arındırılmış plan imajı oluşturulmalıdır.

BUNUN İÇİN...

Öncelikli olarak imar planı yapılacak alanın kesinlikle stratejiden başlayarak,mevcut durum,problemler,fırsatlar ve tehlikeleri ortaya koyacak ayrıntılı bir analiz yapılmalı ve bu çalışmaya şehrin tüm bileşenleri katkı sunmalı.

Bu tarz bir MASTER plan için saha çalışması ve ofiste literatür taraması çok sağlıklı bir şekilde zaman mevhumunu geniş tutarak yapılmalı ki sonuç sağlıklı olabilsin.Böyle bir çalışmayla.otoyollar,demiryolları,imara açılacak alanlar,tarım alanları,zengin flora alanları,sanayi koridorları,teknokent alanları kırsal park alanları su yolları cami okul sağlık.alanları ,sit alanları ,mezarlıklar ve benzeri alanlar belirlenip doğu batı aksı ve güney aksındaki kentlerle ileride oluşturulabilecek bölgesel kalkınma planlarıyla örtüşecek master plan ortaya konulmalıdır.Bu aşamadan sonra ÇEVRE DÜZENİ PLANİ gündeme alınarak bu plan ve verileri çevre düzeni planına.işlenmelidir.

Daha ileriki aşamada yapılan çaışma 1/25000 ölçekli uygulama planına aktarıldıktan sonra 1/5000 ,1/2000 ve 1/1000'lik haritalar devreye sokulmalıdır.Şayet bir kentin imar planı hazırlanırken zaman tasarrufunu ön planda tutarak gerekli hassasiyet siyasete endeksli ele alınırsa o imar planı değil günü kurtarma planı olur.Fransız şehir plancısı LAMBERT 1925 yılında eski Trabzon şimdiki ortahisarı on kişilik teknik ekipiyle tam. İki yılda tamamladı.

4664 kilometre kare olan trabzonun imar planının kaç yılda hazırlanacağını burdan çıkarmak mümkündür.

GÜZEL İLİMİZİ BİZDEN SONRAKİ KUŞAKLARA DAHA YAŞANABİLİR BIRAKMAK İÇİN HEPİMİZE GÖREV DÜŞMEKTEDİR.