Takıntı, saplantı zorlantılı bozuklukta denilen obsesif kompulsif bozukluk adından da anlaşılacağı gibi takıntılı düşünceler(obsesyon) ve/veya davranışlarla(kompulsiyon) seyreden psikiyatrik bir bozukluktur. OKB takıntı ve zorlantılarla seyrederken kişiyi sıkıntıya sokar kişinin günlük işlevselliğini yaşam kalitesini bozar. Bunlardan ötürü tedavi gerektirir.

OKB, fobiler, madde kullanım bozukluğu ve depresyondan sonra 4. sırada en sık görülen ruhsal bozukluklar arasındadır. Anlamsız ve saçma olduğu bilinmesine rağmen tekrarlayıcı bir şekilde sürekli rahatsız edici düşünceler ortaya çıkmaktadır. Bu düşünceleri rahatlatmak için gerçekleştirilen davranışlar çözüm olmasa da kısa süreliğine kişiyi rahatlatmaktadır.
Bu bozukluğa sahip insanlar sürekli bu takıntılı düşüncelerle mücadele etmektedir. Saçma bulduğu düşünceler rahatsızlık verir rahatsızlığı azaltmak için davranışlarda bulunur ve bu bir çember gibi kısır döngü şeklinde devam edip gitmektedir. Bu bozukluk zaman zaman alevlenerek düşüncelerin ve davranışların artışıyla, zaman zamanda alevlerin sönmesiyle daha sakin dönemler şeklinde seyredebilmektedir.

Obsesyon Kompulsiyon nedir?

Latince “obsidere”(kuşatılmak, ele geçirilmek) sözcüğünden türeyen “obsesyon” terimi, kişinin kendisini belli bir zihin içeriğinden kurtaramamasına işaret eder(yineleyici ve sürekli olması). Bu zihin içeriği; bir düşünce, dürtü, zorlanma, düşlem ya da bunların karışımından oluşan bir biçimde yaşanabilir. Kişi sahip olmak istemediği bu deneyimin varlığı(zorla ve istenmeden geliyor gibi yaşanan) ile belirgin rahatsızlık /kaygı duyar(DSM-5)(American Psychiatric Association 2013). Bu rahatsızlık ondan kurtulmak ya da ona direnmek ile ilgili çabaların kaynağıdır. Kişi uzaklaştırmaya düşünmemeye, yokmuş gibi davranmaya çalışarak ya da kompulsif eylemler yoluyla, zihin dünyasını kuşatan bu düşünce, hayal ya da zorlanmaların olumsuz etkisinden kurtulmaya uğraşır(DSM-5).

Hastalığın diğer önemli unsuru olan “kompulsiyon” terimi ise, zorlanmış, köşeye sıkışmış anlamlarına gelen Latince”compellere” sözcüğünden türemiştir. Kompulsiyonlar bir obsesyon yarattığı rahatsızlığı, kaygıyı gidermek, bazı korkulan olay ve durumların olmasını önlemek üzere yapılan tekrarlayıcı davranışlar ya da zihinsel eylemlerdir(DSM-5) (American Psychiatric Association 2013. Kişinin varlığı karşısında pasif bir durumda olduğu bir obsesyonun yarattığı rahatsızlık karşısında, tekrarlayıcı bir şekilde belli bir eylemi yapmaktan kendini alıkoyamadığı aktif bir duruma işaret eder. Bu davranışlar ya da zihinsel eylemler, etkisizleştirilmesi ya da korunmak istenen şeylerle gerçekçi bir biçimde ilişkili değildir ya da açıkça aşırı düzeydedir(DSM-5).