Işıksız, karanlık yakın zamana kadar yolsuz olan Sera Gölü’müzün cazibe merkezi haline gelmesinde büyük rol oynayan deniz bisikletleri ile ilgili alınan kararın zamanlaması kabul edilebilir değildir.

Yıllardan beri süreci yasallaştırma gayretinde olan idare ve Sera Gölü’ndeki işletmeciler bu süreci sağlıklı yürütememiş ve konu krize dönüşmüştür.

Valilik tarafından yasal olmadığı gerekçesi ile kaldırılan deniz bisikletleri Sera Gölü esnafını zor durumda bırakmıştır.

Evet, o bisikletler vesilesi ile yaşanacak can kaybının basında nasıl yer bulacağını hepimiz tahmin edebiliyoruz.

Sera Gölü’nde yaşanacak can kaybının tüm Trabzon’un turizm gelirleri ile ölçülmeyeceği de bir gerçektir.

Bu gerçekleri bilirken; sezonun bitmesine 15-20 gün kala yasayı uygulamayı akıl etmenin ne gibi sonuçlar doğuracağını da hesap etmemiz gerekmektedir.

Yıllarca idareci olarak davranılan bir konuda birden yönetici olarak aksiyon almak şehir dinamiklerinde rahatsızlıklar oluşturabilir.

Bu rahatsızlıklar akıllarda bazı sorular oluşturur!

-Bundan önce o bisikletleri kullananların canları bedava mıydı?

-Bundan önce o bisikletlerin kullanımı yasal mıydı?

-Haklı kararın uygulanması güvenlik tedbirleri yoğunlaştırılarak bir ay daha ertelenemez miydi?

-Bu kararda sezon başında ısrarcı olunamaz mıydı?

-Kararı alan idare beş yıl boyunca Sera Gölü’ne hiç gitmedi mi?

-Yasağın sebebi gölün ekolojik dengesini korumak mı yoksa yasal mevzuata aykırılık mıdır?

- Sera gölünü korumak için alınan daha farklı önlemler var mıdır? Varsa neden her yağmurdan sonra göl çamur rengini almaktadır?

- Sera Gölü’nde yaşayan canlı sayısı belli midir? Sera Gölü’nün ekolojik önemini vurgulayan, risk, taşıma kapasitesi analizi, koruma ve kullanma planı var mıdır?

-Gölü doğal göl olduğu için mi koruyoruz yoksa ekolojik bir önemi olduğu için mi?

- İş kaybına neden olan karar neticesinde iş akitleri sonlanacak personelin maaşlarını geçtik vebalini kim ödeyecek?

-Sera gölünün korunarak turizmde daha etkin kullanılması için başlatılan kısa orta ve uzun vadeli çalışmalar var mıdır?

-An itibar ile Sera Gölü’ne gelen turist sayısı kaçtır? Orta vadeli planda deniz bisikletlerinin kaldırılması ile ekolojik değerde oluşturduğumuz katma değerin turist sayısına yansıması %kaç olacaktır?

- Geçtiğimiz hafta Uzungöl’e akülü araç düştü diye Uzungöl’ü mü kapatacağız?

- Koruma tedbirleri alınmadığı için Sera Gölü’ne araç uçtuğunda bugünkü kararı alan idare ne yaptı?

İşin özü “Kötü örnek emsal teşkil etmez.” deyip konuyu kapatacağız.

Bir şeyi hatırlatmak isterim.

Bazı makamlarda bulunan yöneticiler için Trabzon kariyerlerinde 3-5 yıl görev yapacağı bir yerden ibarettir.

Bugün var, yarın yokturlar.

Görev süresince birikimlerini aktarmaya çalışıp sonra giderler.

Dileğimiz bu şehirden gidici olanların kararlarının, kalıcı olanlar arasındaki ilişkiye zarar vermemesi yönündedir.

Yani anlayacağınız; kalıcı olanlar top sizde!

Kalın sağlıcakla.