Hayatın içinde yaşanan olumsuz koşullar, emniyetin ve güvencenin yetersizliği, maddiyat karşısında zorluklar, beslenme, iş- mesleki yaşantı sorunları vs insanı geren, sıkıntı ve çaresizlik yaratan kısacası kişinin engellenmesine sebep olabilmektedirler. Engellemenin kronikleşmesi insanları gergin ve huzursuz aynı zamanda öfkelenmesine neden olabilir. Kişinin öfkesinin üç kaynağı olabilmektedir. Kişi kendisine, ötekine veya dünyadaki yaşananlara öfkelenebilir.

Öfke bir duygudur. Bize verilen bir mesajdır. Neyin mesajıdır; öfke olduğunda muhakkak kişinin karşılanmayan bir ihtiyacı giderilmeyen bir beklentisi, isteği veya özlemi olduğu anlamına gelir. Ortaya çıkan öfke düzenlenmediğinde şiddete ve suça meyilli davranışlara yol açabilir. Bu minvalde öfke saldırganlığa ve düşmanlığa dönüşebilmektedir.

Oysa öfke bizi harekete geçiren, verdiği mesaj doğru anlaşılabilirse bizi yaşamın içindeki olumsuz tehditlerden koruyan; bir haberci gibi önlem, tedbir almamıza yarayan bir amacı da vardır. Mesele şudur ki; öfke bize problemi haber veren karşılanması gereken özlemlerimizin fark edilmesinde yardımcı olur.

Kabul edilen, anlaşılan, ifade bulan öfke işe yarayan sonuçlara neden olur. Anlaşılmayan, düzenlenemeyen, ifade bulamayan öfke ise kişinin kendisi ve etrafıyla ilgili zararlı sonuçlara yol açabilir.

Öfke çalışmalarında öfkenin suçluluk, utanç, üzüntüyle birlikte olduğunun gösterilmesi yanında depresyon, bipolar bozukluk, madde ve alkol bağımlılığı gibi ruhsal bozukluklar fiziksel hastalıklara neden olabileceği bilinir. Kronikleşen öfke düşmanca tutum ve davranışlarla beraber tansiyon, yorgunluk, kaygının eşlik ettiği ülser, baş ağrısı gibi psikosomatik durumlara da yatkınlığı geliştirebilir.

Öfke bir duygudur, bir habercidir. Öfke kişiyi tehdide karşı uyanık tutar. Öfke anlaşılıp düzenlenebildiğinde yararlı sonuçlar oluşturabilir. Kişinin kendisi ve çevresiyle uyumunu geliştirir. Öfkenin kabulü, anlaşılması, dile getirilmesi birçok ruhsal sorundan koruyucu etkisi vardır.

Öfke intikam aracı, öç alma aracı değildir. Öfke doğru olma, haklı olma, adaleti oluşturma yolu hiç değildir. Öfkeni fark et, anla, anlam çıkar, olumlu bir şekilde yararlan.

Son söz; öfke ateş gibidir. Ateşi birine tutar yakabilirsin de, ateş ile yemek ısıtır yararlı şekilde değerlendirebilirsin de.

Seçim sizindir…