Yoksulluk yeteri kadar parasal imkanı olmayan yada konforlu yaşam için gerekli araçlara ulaşamayan yani hayat ikamesi için zorunlu olan olanaklardan yoksun olma durumudur.

Bu olay sadece belli bir ülkeye veya ile ait bir sosyal travma olmayıp genelde dünyanın kronik bir durumu olup,bir çok ülkü sorunun çözümü için radikal önlemler almaktadır Yani üretim kaynaklarının planlanmasından istihdama,eğitimden sağlığa her konuda mücadele tüm hızıyla devam etmektedir.

Onun içindirki yoksulluk tek boyutlu bir kavram olmayıp yukardakilere ilaveten insan hakları,çevre,siyasi ve sosyal katılım boyutları ele alındığında yoksulluğun sadece ekonomik bir olgu olarak değerlendirmek çokta doğru bir yaklaşım olmaz.

Bu bağlamda fakirliğe temel teşkil eden olayların oluşturduğu düzlemi ve burdan dikey çıkışları sosyal bir irdeleme ile hayata geçirmek önemli ölçüde yoksulluğu asgariye indirecektir.

Bu hususlara bağlılığın sürdürülebilir olmasının tek başarısı ilimizden heryıl göç eden ortalama otuzbin kişinin olduğu yerde karnının doymasından geçmektedir.Bu sağlandığı taktirde trabzon ilinin,düşük,orta,yüksek ve çok yüksek yoksulluk risk katsayısı ilimizde azalacak ve insanlar yerinden yurtundan olmayacaktır.

Halbuki günümüz koşullarında 3.derecede gelişmiş yani 2.derecede gelişmiş bir ile daha yaklaşmış olduğumuz anlatılmasına rağmen durumun hiçde öyle olmadığı nüfus verileri ve sektörler tarafından üretilen GSYİH(Gayri safi yurtiçı hasıla) işte öyle söylememektedir.

Ayrıca 81 il içerisinde TRABZON gelişmişlık sıralamasında 31.sırada gösterilmesine karşın bunun toplumsal karşılığının olmadığıda ayrı bir sorundur.

Dahası trabzon ili yoksulluk gruplarından sırayla Düşük yoksulluk riskine düşme ihtimali 0.04 orta derece riske düşme 0.37 yüksek derecede 0.47 ve çok yüksek yoksulluk riskine düşme olasılığıda 0.12 olarak önümüze konulmaktadır.

Buradan çağrışımla yine ilimiz Yüksek derecede yoksulluk riski açısından 81 il içerisinde 9.cu sırada yer almaktadır.Onun için ilimizden göçün önlenmesi ve sosyal profilin bozulmaması için TÜM SEKTÖRLERDE TRABZONUN İLERİYE DOĞRU UZANAN YILLARIDA İÇİNE ALAN BİR MASTER PLAN DÜZEYİNDE ÇAĞDAŞ YAŞAM KOŞULLARININ HAKİM OLACAĞI GERÇEKLİKTE PLANLAMA YAPILMALIDIR..ŞİMDİ PLANLAMA ZAMANIDIR.